Bestuur

Stichting HoPe NL heeft een bestuur dat, in nauwe samenspraak met HoPe Peru en de vrijwilligers het beleid van de stichting vaststelt. Zie het beleidsplan van mei 2015.

Het bestuur heeft intensief contact met de het team in Peru en met de vrijwilligers in Nederland. Regelmatig zijn er ‘vrijwilligersdagen’, soms over een speciale thema maar altijd ook om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Voorzitter

Voorzitter

Maarten Elling
Secretaris

Secretaris

Esther Dubbeld
Penningmeester

Penningmeester

Kees van Ginkel
Contacten en PR sociale media

Contacten en PR sociale media

Sjanna Bosma
Contacten vrijwilligers

Contacten vrijwilligers

Chiara Somers
Contacten sponsors in NL en PerĂº

Contacten sponsors in NL en PerĂº

Carmen Banda
Voormalig directeur HoPe Peru, adviseur.

Voormalig directeur HoPe Peru, adviseur.

Mieke Weiffenbach

Press enter to search
Press enter to search