Doneren

PARTICULIEREN
Hoe kunt u onze projecten in Peru financieel ondersteunen?

Eenmalige gift
U kunt ons steunen met een eenmalige gift door een bedrag naar eigen keuze over te maken naar bankrekening (IBAN) NL69RABO0300276087 t.n.v. Stichting HoPe Nederland. Van uw donatie komt dan 100% terecht bij de stichting HoPe. U kunt aangeven aan welk project u uw donatie bij voorkeur wilt besteden. Donaties kunnen ook worden overgemaakt via het klikken op onderstaande knop. Er wordt dan wel een beperkt percentage van uw gift ingehouden voor de organisatie GEEF.NL

Klik op onderstaande knop.

Periodieke donaties
U kunt Stichting HoPe ook steunen door maandelijks of periodiek een gift over te laten schrijven. U kunt dit zelf regelen met uw bank of, via een automatische overschrijving, in uw telebankierprogramma. Uw giften graag overmaken naar bankrekening (IBAN) NL69RABO0300276087 t.n.v. Stichting HoPe Nederland.

Periodieke schenking met schenkingsakte
U kunt Stichting HoPe ook steunen door een periodieke schenking met schenkingsakte. U verbindt zich dan om gedurende minimaal 5 jaar, jaarlijks, een vast bedrag te doneren. Als de periodieke schenking aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u de gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor een dergelijke periodieke schenking moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt tussen u als donateur en Stichting HoPe. Voor deze schriftelijke overeenkomst wordt gebruik gemaakt van een eenvoudig formulier van de Belastingdienst.

Heeft u belangstelling voor deze wijze van schenking, download dan hier het formulier 'periodieke gift in geld' en neem contact op met de penningmeester van Stichting HoPe Nederland voor de verdere formalisering van uw schenkingsakte.

Meer informatie over periodieke schenkingen met eenvoudige schenkingsakte kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

Online Donation

 
 

Use this form to make an online donation. If this is for something specific, please note that in the comment box

Donor information

Stichting HoPe

Donation Information

iDeal

Press enter to search
Press enter to search