Financiën

HoPe NL heeft een budget van ongeveer € 125.000 per jaar. Ongeveer 97% van het geld gaat naar het uitvoerende werk in Peru. Het team in Cusco staat ervoor garant dat alle uitgaven verantwoord kunnen worden. De geldgevers in Nederland krijgen van elk project een complete financiële verantwoording. U kunt het financieel jaarverslag 2015 hier downloaden. Op die manier biedt HoPe volledige transparantie.

HoPe hecht aan integriteit en transparantie. Met het oog daarop wordt ieder jaar veel aandacht besteed aan het opstellen van een financieel en inhoudelijk jaarverslag. Wij menen dat wij op deze manier voldoen aan de moderne tranparantie-eisen.
In Nederland kennen we het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), waarbij “goede doelen” een keurmerk kunnen aanvragen. Op grond van de tussentijdse verantwoording van de besteding van geld aan de projecten en vanwege het feit dat de transparantie via de jaarverslagen is verzekerd, vindt HoPe Nederland het niet nodig een CBF keurmerk aan te vragen. Dat keurmerk kost veel geld. HoPe besteedt dat liever aan de projecten in Peru..

Bestuur

Stichting HoPe NL heeft een bestuur dat, in nauwe samenspraak met HoPe Peru en de vrijwilligers het beleid van de stichting vaststelt. Zie het beleidsplan van mei 2015.

Het bestuur heeft intensief contact met de het team in Peru en met de vrijwilligers in Nederland. Regelmatig zijn er ‘vrijwilligersdagen’, soms over een speciale thema maar altijd ook om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Voorzitter

Voorzitter

Maarten Elling
Secretaris en contacten vrijwilligers

Secretaris en contacten vrijwilligers

Chiara Somers
Penningmeester

Penningmeester

Kees van Ginkel
Contacten en PR sociale media

Contacten en PR sociale media

Sjanna Bosma
Contacten sponsors in NL en Perú

Contacten sponsors in NL en Perú

Carmen Banda
Voormalig directeur HoPe Peru, adviseur

Voormalig directeur HoPe Peru, adviseur

Mieke Weiffenbach

Vrijwilligers

Bij HoPe NL zijn ongeveer 40 vrijwilligers actief. Hun activiteiten zijn heel verschillend. Zij:

  • organiseren projecten op Nederlandse scholen, waarbij zij de kinderen, ouders en leerkrachten op de hoogte brengen van de omstandigheden waarin leeftijdgenoten in Peru leven. Aan deze projecten zijn acties verbonden om geld in te zamelen voor het onderwijs van HoPe Peru. De Nederlandse kinderen schrijven brieven, sturen tekeningen en organiseren acties voor kinderen in Peru. Maar zij leren op hun beurt ook veel van het leven in Peru.
  • vertalen belangrijke documenten in het Spaans, Engels en Nederlands.
  • verzorgen presentaties over het werk van HoPe voor Service Clubs als Rotary en Lions of voor organisaties van maatschappelijk verantwoorde ondernemers.
  • verzorgen de berichtgeving over de projecten in nieuwsbrieven en ‘sponsorpakketten’.
  • redigeren en illustreren het jaarverslag.
  • vertegenwoordigen Stichting HoPe op markten en braderieën.
Press enter to search
Press enter to search