L2 project: Spaans als tweede taal

2017 10 L2 DSC09008HoPe is vijf jaar geleden gestart met de ontwikkeling van een leermethode Spaans voor scholieren uit gebieden waar Quechua de voertaal is. Zonder een goede kennis van Spaans bestaat er geen kans op hoger onderwijs. Bovendien word je uitgelachen als je het Spaans niet goed beheerst. Discriminatie is een groot en hardnekkig probleem. Met aandacht voor taal probeert HoPe daar iets aan te doen.

De methode is tot stand gekomen op scholen in Tiracancha na een grondige analyse van de startsituatie, de constructie van een theoretisch raamwerk en de training van docenten. Inmiddels wordt de methode met goede resultaten toegepast. En met erkenning van het Ministerie van Onderwijs! Voor het vervolg van het programma is alleen nog de systematisering nodig. Het eindrapport, met aandacht voor de punten die dit project van andere onderscheiden. Hier zal het uiteindelijke onderwijsvoorstel op gebaseerd worden.

De systematisering ondervindt hinder van de langdurige onderwijsstaking van de afgelopen maanden. Ook de ernstige ziekte van de consultant die voor dit project is aangesteld belemmert het proces. Dit betekent niet dat het werk stil ligt. De onderwijzers van de betrokken scholen doen wat ze kunnen om de benodigde informatie te verzamelen. En natuurlijk is het team van HoPe nauw betrokken. Naast hun normale werkzaamheden besteden de teamleden nu ook aandacht aan de laatste fase van dit project. Het werk op de scholen van Tiracancha heeft resultaten opgeleverd waar we blij mee zijn en die een vervolg verdienen. Het uiteindelijke onderwijsvoorstel zal niet lang meer op zich laten wachten.

2017 10 L2 DSC07664

2017 10 L2 DSC08997

Press enter to search
Press enter to search