Nazorg brandwonden

2018 01 Brandwonden 20171031 094831Stichting HoPe Peru ondersteunt sinds 1995 het brandwondencentrum in het Regionaal Ziekenhuis te Cusco, Peru. Het Regionaal Ziekenhuis biedt basisgezondheidszorg aan het meest arme deel van de bevolking van een gebied tweemaal zo groot als Nederland.

De ondersteuning van HoPe bestaat uit het organiseren en bekostigen van de nazorg voor patiënten met ernstige brandwonden. HoPe verzorgt fysiotherapie en bezigheidstherapie voor de patiënten van de afdeling. 


Via het programma van HoPe krijgen de patiënten de nodige post operatiebehandelingen. Juist bij brandwonden is goede en vaak langdurige nazorg zeer belangrijk. Fysiotherapie is noodzakelijk om gekwetste ledematen weer goed te kunnen gebruiken. Het moment van het ongeluk, de pijn en zeker ook de zeer pijnlijke verbandwisselingen veroorzaken vaak psychotraumata, zowel bij de slachtoffers als bij de ouders.

Sinds enige jaren tracht HoPe de nazorg brandwonden over te dragen aan het Ministerie van Gezondheidszorg. HoPe is van mening dat de zorg bij het ministerie moet liggen en niet bij een NGO. De hardnekkige bureaucratie en ook het gebrek aan capabele mensen op sleutelposities hebben tot op heden echter verhinderd dat het Ministerie van Gezondheidszorg de door HoPe verzorgde therapieën overneemt.

2018 01 Brandwonden IMG 20171220 WA0005

In november en december 2017 heeft HoPe ondersteuning gehad van twee Nederlandse specialisten om de situatie binnen ‘onze’ afdeling beter te beoordelen. Een kinderfysiotherapeute en een fysiotherapeute gespecialiseerd in pijnverlichting hebben op vrijwillige basis meegedraaid op de afdeling teneinde een helder beeld te krijgen van de wens of de noodzaak om de therapieën op de afdeling voort te zetten, desnoods zonder directe ondersteuning van het Ministerie van Gezondheidszorg.

Samen met de directeur van het ziekenhuis en de hoofdarts van de afdeling zijn zij tot de conclusie gekomen dat de fysiotherapie onontbeerlijk is op de afdeling en dat ook de bezigheidstherapie een belangrijke rol speelt in de behandeling en genezing van de patiënten op de afdeling.

Sterker, de Nederlandse specialisten hebben een aantal aanpassingen aanbevolen voor de afdeling fysiotherapie. HoPe heeft besloten om onze ondersteuning van de afdeling voort te zetten en in zekere mate, via aanpassing in de ruimte voor de fysiotherapie, uit te breiden. Tegelijkertijd zal HoPe, samen met de directeur van het ziekenhuis en de hoofdarts van de afdeling, de lobby voor overname door het ministerie voorzetten. Via een samenwerking met een ziekenhuis in Lima wordt de fysiotherapeute van HoPe in 2018 in Lima bijgeschoold in de nazorg van brandwonden. 

Voor dit programma is het van groot belang dat we vanuit Nederland financiële ondersteuning kunnen bieden. Zie het sponsorpakket Nazorg kinderen met brandwonden.

 

Press enter to search
Press enter to search