Afsluiting programma Ternura II


HoPe heeft in de jaren 2014 – 2016, samen met het Peruaans Ministerie van Onderwijs en met collega-NGO Plan Internationaal, het programma Ternura II uitgevoerd. In 2009 – 2012 heeft HoPe met dezelfde organisaties Ternura I uitgevoerd. In Ternura I was de aandacht vooral gevestigd op het verbeteren van de toegankelijkheid tot en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs voor 3- tot 5-jarige kinderen in inheemse berggemeenschappen. 

Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs is Ternura II uitgevoerd.  Hierbij lag de nadruk op de algemene ontwikkeling van kinderen van 0 tot 8 jaar. Aan het programma hebben meer dan 100 scholen deelgenomen. Daarnaast is gewerkt met de ministeries van onderwijs en gezondheid en vier gemeentes in drie provincies van het Departement Cusco in Peru.

De belangrijkste resultaten van het programma zijn:

  1. Vier gemeentes beschikken over een plan voor integrale aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 0 – 3 jaar. De plannen zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen de verschillende overheidsinstanties: gemeentes – Ministerie van Gezondheid en Ministerie van Onderwijs.  De uitvoering van de programma`s geschiedt onder supervisie van de gemeentes maar wordt door de drie instanties samen uitgevoerd.  De ontwikkelingsplannen gelden als voorbeeld voor andere gemeentes die niet aan het programma hebben deelgenomen2.
  2. Samen met het Ministerie van Onderwijs en Plan Internationaal heeft HoPe een onderwijsprogramma ontwikkeld voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het onderwijsprogramma sluit aan bij de inheemse achtergrond van de kinderen in de bergdorpen. Het onderwijsprogramma is geheel geaccepteerd door het Ministerie van Onderwijs en wordt vanaf 2017 in heel het departement Cusco ingevoerd. In januari en februari leggen de onderwijsspecialisten van HoPe en het Ministerie van Onderwijs de laatste hand aan het programma. In maart zal het programma officieel door het Ministerie van onderwijs, HoPe en Plan Internationaal gepresenteerd worden.

Daarna zullen alle onderwijsspecialisten van het Ministerie van Onderwijs, afdeling Cusco (2 keer zo groot als Nederland) geschoold worden in het nieuwe programma. Het Nationaal Ministerie van Onderwijs kijkt over de schouder mee en is ook erg geïnteresseerd in de resultaten van Ternura II. Het Ministerie van Onderwijs heeft HoPe benaderd met de vraag om te ondersteunen in de scholing van de specialisten van het ministerie en bij het invoeren van het programma in alle 'kleuterscholen’ van het departement. In februari verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over de rol die HoPe verder binnen het onderwijsprogramma kan gaan vervullen.  

Promoviendo la lectura en sectores del aula.

Press enter to search
Press enter to search