Jaarverslag 2016

Het bestuur van HoPe is blij dat het jaarverslag 2016 is afgerond en dat het hierbij kan worden gepubliceerd.
Wij hebben dit jaar twee jaarverslagen gemaakt: één uitgebreid jaarverslag, zoals u van ons gewend bent, en één verkort jaarverslag. Dit laatste is speciaal gemaakt voor diegenen die snel een overzicht willen hebben van de projecten waaraan het ingezamelde geld is besteed. Het is een verantwoording in grote lijnen.

Wie meer in detail wil weten wat HoPe het vorig jaar heeft gedaan en meer inzicht wil krijgen in de inkomsten en uitgaven, kan het uitgebreide jaarverslag raadplegen. Wie vragen heeft of opmerkingen wil maken, is altijd welkom bij het bestuur.

Wij danken alle donateurs heel hartelijk dat zij ons vertrouwen hebben gegeven en ons in staat hebben gesteld te doen wat is gedaan.

Maarten Elling
Voorzitter HoPe NL

Press enter to search
Press enter to search