meer over doel

Meer over het doel

In Cusco en in de bergdorpen in de omgeving organiseert HoPe projecten voor onderwijs, welzijn en gezondheidszorg; op verzoek van, en in samenwerking met de bevolking en de overheid.

De mensen komen daardoor in de gelegenheid om:

  • Zichzelf persoonlijk en sociaal te ontwikkelen.
  • Spaans te leren.
  • Hun talenten te benutten.
  • Het zelfvertrouwen te vergroten.
  • De levensomstandigheden te verbeteren, waardoor zij minder armoede ervaren.
  • Kinderen meer kansen te geven om zich te ontwikkelen en een volwaardige plek in de maatschappij te verwerven

De projecten van HoPe willen bewerkstelligen dat kansarme mensen trots zijn op hun eigen krachten en een onafhankelijk leven kunnen leiden. Een belangrijk middel is tweetalig onderwijs: naast Quechua ook Spaans. Speciale aandacht gaat uit naar de positie van meisjes, ook door hun ouders te stimuleren dat hun dochters goed onderwijs volgen.

HoPe ondersteunt alleen projecten als de bewoners of de overheid erom vragen en als zij zoveel mogelijk bijdragen aan de uitvoering. Wat met behulp van HoPe is bereikt, moet de gemeenschap zelf kunnen voortzetten, als de projectperiode voorbij is. 
De Peruaanse overheid wordt nadrukkelijk bij de projecten betrokken. HoPe voert de programma’s zoveel mogelijk in samenwerking met de lokale of regionale overheid uit. Ook is er intensieve samenwerking met het nationale Ministerie van Onderwijs.

en tap enter om te zoeken
en tap enter om te zoeken