Onderwijsprogramma Ternura en vervolg.

4.4.Tir.Pronoi

Het niveau van het onderwijs in Peru is nog altijd zorgwekkend. Onder andere in onderzoek uit 2012 en 2015 bleek de Peruaanse jeugd, vergeleken met jongeren in andere landen op belangrijke schoolresultaten vrijwel het laagst te scoren. Slechte schoolresultaten leiden tot beperkte opleidingsmogelijkheden, kansloze levensomstandigheden en belemmeren ook nog eens de economische groei van het hele land.

HoPe heeft zich al jaren onderscheiden in het opzetten en uitvoeren van onderwijsprogramma’s, zoveel mogelijk in samenwerking met de bevolking. Zo liep van 2013 tot eind 2016/ begin 2017 het programma ‘Ternura’. Het was bedoeld om een meer aansprekende (kindgerichte) manier van onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren.

Meer dan in het traditionele onderwijs is in het Ternura-project de leerstof geïntegreerd met andere aspecten van de opvoeding, zoals hygiëne en gezond gedrag.
Het project is uitgevoerd door HoPe, samen met Plan International en met ondersteuning van (een regionale afdeling van) het Ministerie van Onderwijs.

Bij het project waren meer dan 140 kleuter- en basisscholen in de wijde omgeving van Cusco betrokken.

De volgende activiteiten werden uitgevoerd:

  • Ambtenaren van de lokale gemeentes en van de ministeries van gezondheidszorg en onderwijs kregen een training om samen een geïntegreerd beleid te maken.
  • Leerkrachten van de kleuter- en basisscholen kregen bijscholing. Dit varieerde van leren samenwerken en het aantrekkelijk inrichten van het leslokaal tot het zich bekwamen in educatieve vaardigheden.
  • Er werden schoolwerkplannen opgesteld zodat duidelijk was dat de kinderen wat leerden en ook wat ze leerden. Volgende klassen en scholen konden dan daarop voort borduren.
  • Ruim drieduizend kinderen kregen beter onderwijs.
  • De ouders van de kinderen van de Ternura-scholen kregen informatie over wat de kinderen op school leren en waar dat voor nodig is. Ook werden zij gestimuleerd om mee te praten over de gang van zaken op school.

 

Eind 2016 begin 2017 is dit project afgerond.
HoPe gaat, mede op verzoek van het ministerie van onderwijs, in de jaren 2018-2019
samen met de scholen en de bevolking in de hele Provincie Cusco geïntegreerde
onderwijsplannen opstellen voor het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs.
Daarbij worden in een paar honderd scholen schoolwerkplannen en leerplannen
ontwikkeld en ingevoerd. Verschillende succesvolle onderdelen van het programma
Ternura worden in dit onderwijsproject geïmplementeerd.

 

Press enter to search
Press enter to search