Een vervolg op het onderwijsprogramma Ternura

HoPe onderscheidt zich al jarenlang door het opzetten en uitvoeren van effectieve en vernieuwende onderwijsprogramma’s, altijd in samenwerking met de bevolking. Zo liep van 2013 tot 2017 het programma ‘Ternura’, wat Spaans is voor ‘tederheid’. Hiermee werd een aansprekende en kindgerichte manier van onderwijs ontwikkeld en toegepast. Het project is afgerond en systematisch beschreven in een handboek en handleidingen, zodat de methode ook op andere plaatsen kan worden ingevoerd.

Sinds 2017 is HoPe samen met de onderwijsautoriteiten in de regio Cusco bezig met de implementatie van het programma op grote schaal. Daarbij zijn zeer veel scholen betrokken: kinderen, leraren en ook ouders.

Ternura onderscheidt zich van het traditionele onderwijs onder meer doordat de leerstof is geïntegreerd met andere aspecten van de opvoeding, zoals hygiëne en gezond gedrag.
HoPe heeft het project uitgevoerd samen met Plan International en met ondersteuning van een regionale afdeling van het Ministerie van Onderwijs.

De aanleiding tot dit project vormde het zorgwekkende niveau van het onderwijs in Peru, vooral ook in de regio Cusco. Zo werd er in de klassen vanaf de kleuterschool tot en met de middelbare school vaak niet systematisch gewerkt, waardoor de leerstof niet bleef hangen. Van aansluiting van de klassen op elkaar was meestal ook geen sprake. Uit onderzoek van de OESO in 2012 en 2015 bleek dat de Peruaanse jeugd, vergeleken met jongeren in andere landen, op belangrijke schoolvakken extreem laag scoren. Slechte schoolresultaten leiden tot beperkte opleidingsmogelijkheden, kansloze levensomstandigheden en belemmeren ook nog eens de economische groei van het hele land.

Het Ternura-project is begonnen met de aanpak van het kleuteronderwijs, met de bedoeling om in latere jaren ook het basis- en vervolgonderwijs op te pakken.

Bij het project waren meer dan 140 kleuter- en basisscholen in de wijde omgeving van Cusco betrokken. De volgende activiteiten werden uitgevoerd:

  • Ambtenaren van de gemeenten en van de ministeries van gezondheidszorg en onderwijs kregen een training om samen tot een geïntegreerd onderwijsbeleid te komen.
  • Leerkrachten van de kleuter- en basisscholen kregen bijscholing. Dit varieerde van leren samenwerken en het aantrekkelijk inrichten van het leslokaal tot het zich bekwamen in educatieve vaardigheden.
  • Er werden schoolwerkplannen opgesteld zodat duidelijk werd wat de kinderen leerden. Volgende klassen en scholen konden daarop dan voortborduren.
  • Ruim drieduizend kinderen kregen beter onderwijs.
  • De ouders van de kinderen van de Ternura-scholen kregen informatie over wat de kinderen op school leren en waarvoor dat nodig is. Ook werden zij gestimuleerd om mee te praten over de gang van zaken op school.

In 2017 is dit project afgerond. Vanaf dat moment is HoPe, mede op verzoek van het ministerie van onderwijs, bezig om samen met de scholen en de bevolking in de hele Provincie Cusco geïntegreerde onderwijsplannen op te stellen voor het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. Hierdoor worden in een paar honderd scholen schoolwerkplannen en leerplannen ontwikkeld en ingevoerd. De succesvolle onderdelen van het programma Ternura worden geïmplementeerd, voornamelijk in het kleuteronderwijs. De komende jaren is HoPe hiermee nog drukdoende.

Trainingdocenten2
Trainingdocenten3
klas

...en druk enter
...en druk enter