L2 project: Spaans als tweede taal

 Het grootste deel van de doelgroep van HoPe spreekt van huis uit Quechua. Wie het Spaans niet beheerst wordt gediscrimineerd op de beroepsopleidingen, op de arbeidsmarkt en in de officiële maatschappij als geheel. Beheersing van het Spaans is een noodzakelijke voorwaarde om de armoede te overwinnen en de kansen op ontwikkeling en ontplooiing te vergroten.

HoPe heeft voor kinderen vanaf de kleuterschool een lesprogramma ‘Spaans als tweede taal’ ontwikkeld. Dit begon in de jaren 2014 – 2017 in het bergdorp Tiracancha dat fungeert als een klein regionaal centrum voor de omliggende dorpen. Er is hier een kleuterschool, een basis- en een middelbare school. Op al deze schooltypen hebben de leerkrachten met HoPe gewerkt aan het opzetten van een effectieve methode voor het leren van ‘Spaans als tweede taal’.

De lesmethode is nu systematisch beschreven zodat ook andere scholen hier gebruik van kunnen maken. Samen met de overheid werkt HoPe de komende tijd aan een ruimere implementatie van deze methode. Met het oog daarop worden boeken gedrukt en leraren bijgeschoold.

 

2017-10 L2 DSC07664
2017-10 L2 DSC08997
2017-10 L2 DSC09008

...en druk enter
...en druk enter