Voedselzekerheid Tiracancha

Tiracancha is een inheemse gemeenschap op 4000 meter hoogte in het Peruaanse Andesgebergte. HoPe is er actief sinds 2007.
HoPe heeft er:
• twee kleuterscholen gebouwd en ingericht,
• voor de lagere school twee klaslokalen en een schoolkeuken gebouwd en daarbij ook een computerlokaal gebouwd en ingericht,
• een middelbare school opgericht, gebouwd en ingericht.
Voor die tijd hadden de jongeren van Tiracancha geen mogelijkheid om middelbaar onderwijs te volgen. Op verzoek van en samen met de bevolking heeft HoPe de oprichting van de middelbare school gerealiseerd.

Daarnaast heeft HoPe in nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap van Tiracancha het onderwijs verder ontwikkeld. Leerkrachten zijn geschoold in tweetalig intercultureel onderwijs. Samen met de leerkrachten is het programma Spaans als 2e taal opgezet en uitgewerkt. Dat was hard nodig. Voor mensen in Tiracancha en andere inheemse gemeenschappen is Quechua de moedertaal. Het Spaans, de voertaal in Perú, is voor hen een vreemde taal. De meeste kinderen in die gemeenschappen leerden onvoldoende de Spaanse taal te beheersen, zodat verder studeren moeilijk of zelfs onmogelijk was. Het Programma Spaans als 2e taal zorgt ervoor dat jongeren na het beëindigen van de middelbare school zowel het Quechua als het Spaans goed beheersen in spraak, geschrift en begrip.
Ook van belang is dat samen met de leerkrachten van de kleuter, basis en middelbare school een schoolprogramma is opgesteld waarbij de drie onderwijsniveaus goed op elkaar aansluiten. Dat klinkt simpel, maar in Peru zijn in veel gevallen kleuteronderwijs, basisonderwijs en middelbaar onderwijs losstaande onderwijssoorten zonder aansluiting op elkaar. In 2018 gaat HoPe samen met de overheid dit model van Tiracancha uitbreiden naar veel meer scholen in de provincie Cusco.

Voedselzekerheid

Vanwege de hoogte waarop het dorp ligt, ruim boven de 4000 meter, zijn de mogelijkheden voor landbouw beperkt. Voedselzekerheid is voor de mensen daar dan ook niet gewaarborgd. Een slechte aardappeloogst kan al leiden tot een jaar waarin de mensen onvoldoende te eten krijgen.
HoPe heeft via de middelbare school van Tiracancha, samen met het internationaal aardappelinstituut in Lima, een programma uitgevoerd ter verbetering van de aardappelteelt in Tiracancha en vergelijkbare gemeenschappen.

De productie is hierdoor sterk verbeterd. Voorheen produceerden de bewoners alleen voor de eigen consumptie, tegenwoordig kunnen zij zelfs een gedeelte van hun oogst verkopen.

Je blijft niet gezond van aardappelen alleen. Je hebt ook groente nodig. Nu is het verbouwen van groentes op 4000 meter niet goed mogelijk zonder hulpmiddelen. Het is op 4000 meter vaak te koud en te wisselvallig. Groenteteelt in kassen is dan dé oplossing.

Samen met de Nederlandse Stichting Por Eso zijn er door de lagere school groentekassen opgezet. De kassen zijn onderdeel van het leerproces van de kinderen en geven tegelijkertijd een welkome aanvulling op het voedselpakket.

HoPe heeft bij de middelbare school ook twee groentekassen gebouwd. Ook hier zijn zowel het pedagogisch aspect als de aanvulling op het voedselpakket belangrijk.
Goed voorbeeld doet goed volgen: verschillende leerlingen en ex-leerlingen van de middelbare school hebben nu thuis ook een groentekas waarmee zij het op school geleerde in de praktijk brengen en de diversiteit van het voedselpakket voor hun families kunnen uitbreiden.

Van oudsher behoren cavia’s en konijnen ook tot het voedselpakket van de inheemse Peruaanse bevolking. Nu zorgen deze dieren voor extra voeding voor de bewoners van Tiracancha en omgeving. Om er zeker van te zijn dat er voldoende gras is voor de cavia’s en konijnen, heeft de school uitgebreid geëxperimenteerd met diverse grassoorten. De resultaten zijn erg bevredigend. De productie van gras is gegarandeerd.

Met de bouw van de groentekassen, de bouw en inrichting van het onderkomen voor de dieren, gereedschap en zaaigoed voor groenten en grassoorten en bijvoer voor de dieren is een bedrag van € 5000 gemoeid. Wanneer dit project goed geëvalueerd wordt, zal navolging op andere plaatsen dringend gewenst zijn.

Voeding1
Voeding2
Voeding3
Voeding4

...en druk enter
...en druk enter