Huiswerkbegeleiding: de Biblioteca Kallpanchis

Het onderwijssysteem van Peru geldt als het op één na slechtste van Zuid-Amerika (UNESCO). Kinderen krijgen binnen het reguliere onderwijs onvoldoende gelegenheid om zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen. Kinderen uit achterstandswijken hebben daarnaast nog het probleem dat de thuissituatie in de meeste gevallen geen positieve stimulans vormt voor hun ontwikkeling. De achterstandswijken in Cusco kennen veel armoede, huiselijk geweld, alcoholisme en delinquentie. Kinderen worden bijvoorbeeld van huis uit nauwelijks gestimuleerd in het maken van hun huiswerk. Veelal wonen grote gezinnen in kleine huisjes of zelfs in één enkele kamer. Sommige kinderen moeten op de rand van hun bed hun huiswerk maken, anderen zelfs op de grond of buiten op het erf. De ouders zijn zelf in veel gevallen ongeletterd, de meesten hebben hooguit een paar jaar basisonderwijs gevolgd. 

Thuis beschikken de kinderen niet over naslagwerken of over computers met internet. En dat terwijl internet ook in Peru steeds meer integreert in het onderwijs, kinderen krijgen steeds vaker huiswerk op waarbij zij gegevens moeten opzoeken via het internet. Al met al hebben de kinderen in de achterstandswijken zeer geringe mogelijkheden om hun studie goed te doen. 

In 2005 heeft HoPe in de achterstandswijk Villa Maria een naschoolse opvang, oftewel “De Bibliotheek” opgezet. Dagelijks komen tussen de 60 en 70 kinderen naar de bibliotheek om hun huiswerk te maken. De bibliotheek beschikt over naslagwerken, werkmaterialen en computers met internet. Vier professionele docenten ondersteunen de kinderen in het maken van hun huiswerk of stimuleren de kinderen in het lezen van een boek of het uitvoeren van extra taken. 

De schoolprestaties van de kinderen die de bibliotheek bezoeken worden door de coördinator van het programma bijgehouden. Het is gebleken dat kinderen die de bibliotheek regelmatig bezoeken grote vorderingen maken in hun schoolprestaties. In sommige gevallen bezoekt de coördinator van de bibliotheek de scholen van de kinderen om te overleggen met de leerkrachten. 

Eén van de kinderen (1e klas middelbaar onderwijs) zei: “Nu ik hier mijn huiswerk kan maken krijg ik alleen maar complimenten van de leerkrachten op school”. 

Klik op foto om te vergroten en klik op de pijlen voor de volgende foto of gebruik de pijltjes op uw toetsenbord.

IMG 0475
IMG 0477
IMG 3699
IMG 3972
IMG 4154
IMG 4162
IMG 5507
IMG 7968 biblioteca
IMG 9360
IMG 9402

...en druk enter
...en druk enter