Huiswerkbegeleiding: de Biblioteca Kallpanchis

Schoolkinderen in Peru hebben veel huiswerk. Als je thuis geen ruimte hebt om het te maken en je hebt geen computer of schoolboeken, heb je pech. Als je op school de leraar niet goed hebt begrepen omdat je nog niet zo goed bent in Spaans, heb je dubbele pech.

Voor de kinderen van de achterstandswijk Villa Maria van Cusco organiseert HoPe huiswerkbegeleiding. In het gemeenschapshuis, de ‘Biblioteca’, komen na school dagelijks zo’n 40 tot 60 kinderen van 6 tot 18 jaar. Zij wonen in de buurt of in wat verder weg liggende wijken en zitten op verschillende scholen. Sommigen moeten een flink stuk lopen om de Biblioteca te bereiken. 
De kinderen maken er hun huiswerk en kunnen er gebruik maken van internet of boeken. Ook krijgen ze ondersteuning in de vakken waarin ze zwak zijn. Op hun eigen school is er meestal geen tijd om wat langer bij de stof stil te staan en uitleg te geven. Verder is er de mogelijkheid voor begeleiding bij het lezen en schrijven.

Medewerkers van de Biblioteca proberen de ouders en de scholen bij de extra hulp te betrekken. De leraren gaan op huisbezoek en organiseren ouderavonden. Over het algemeen zijn de ouders positief over de mogelijkheid die hun kinderen krijgen. Voor hen is het van belang dat de opvang veilig is en dat de leerprestaties van de kinderen verbeteren. Ook vaders laten op ouderbijeenkomsten steeds vaker hun gezicht zien.

De begeleiding richt zich op vier vakken. In groepen krijgen de kinderen les in communicatie en Engels. Individueel krijgen zij bijles in wiskunde/rekenen en computervaardigheden. Voor ieder kind is er een volgsysteem. Zo houden de leraren bij welke vorderingen de kinderen maken. De ouders moeten de schoolcijfers van de kinderen ter beschikking stellen, zodat de medewerkers van de Biblioteca kunnen zien of hun werk effect heeft. 
Om de ouders te laten merken dat het geen vrijblijvende aangelegenheid is, heeft HoPe een contributie vastgesteld. Per maand betalen ouders 5 Soles (ongeveer €1,40). Mochten ze het niet kunnen betalen, dan wordt daar iets op gevonden, zodat de kinderen toch mee kunnen doen. Via controlebriefjes wordt iedere dag aangegeven of de kinderen zijn geweest. De ouders kunnen zo dagelijks de aanwezigheid van hun kind controleren.

Klik op foto om te vergroten en klik op de pijlen voor de volgende foto of gebruik de pijltjes op uw toetsenbord.

IMG 0475
IMG 0477
IMG 3699
IMG 3972
IMG 4154
IMG 4162
IMG 5507
IMG 7968 biblioteca
IMG 9360
IMG 9402

...en druk enter
...en druk enter