Waarom en voor wie?

HoPe richt zich op kinderen en hun gezinnen, die in benarde sociale en economische omstandigheden leven en onder extreme armoede te lijden hebben. De stichting helpt hen niet incidenteel maar duurzaam. Zó, dat zij in staat zijn op eigen kracht hun leven te leiden en hun ambities te realiseren.

De noden en vragen van de bevolking staan centraal in de aanpak van HoPe. Ondanks het feit dat Peru de laatste decennia een forse economische groei heeft doorgemaakt, heeft een groot deel van de bevolking daar geen deel aan. In de regio Cusco, gelegen in de Andes op een hoogte van 3400 meter en hoger, leeft ruim 40% van de bevolking onder de armoedegrens. Meer dan de helft van de kinderen lijdt aan ernstige ondervoeding. Zij hebben geen kans om zich op eigen kracht op te werken en de armoede te ontstijgen.

De voornaamste redenen zijn dat zij matig of geen Spaans spreken en beperkte toegang hebben tot goed onderwijs. De eerste taal van de bevolking in dit gebied is Quechua. Wie de Spaanse taal niet beheerst kan niet deelnemen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Eén van de gevolgen van deze achterstand en achterstelling is dat zij nauwelijks tot geen toegang tot goede gezondheidszorg en gezonde voeding hebben. Een ander gevolg is dat onmacht en frustratie zijn weerslag hebben op de thuissituatie: de medewerkers van HoPe worden steeds meer geconfronteerd met huiselijk geweld en misbruik van minderjarigen, vooral meisjes. 

De coronapandemie heeft de kwetsbaarheid van deze bevolkingsgroep met alle gevolgen nog duidelijker naar voren gebracht. Getuige de vele initiatieven in deze periode is het tegelijkertijd hoopvol te kunnen constateren dat HoPe in 30 jaar de basis heeft gelegd voor een weg naar zelfredzaamheid. De HoPe-methode om samen met de lokale bevolking en andere partners (lokaal en nationaal) de krachten te bundelen om de vicieuze cirkel te doorbreken, blijkt te werken. Op deze manier kan deze bevolkingsgroep vanuit hun eigen kracht vorm geven aan een onafhankelijk leven op een manier die past binnen de eigen omgeving en cultuur.

 

Doelgroep4
Doelgroep6

 

anbi

...en druk enter
...en druk enter