• doneer aan stichting HoPe

Projecten

HoPe richt zich sinds 1991 op de meest achtergestelde groepen in Cusco en wijde omgeving. Uitgangspunt is dat het initiatief uitgaat van de bewoners zelf en gesteund wordt door de (lokale) overheid. Alle partijen participeren actief in de uitvoering van de projecten met als doel dat de gemeenschap op den duur de projecten zelf kan voorzetten. De projecten betreffen verbetering van onderwijs, voedsel- en kledingvoorziening, gezondheidszorg en sociale ontwikkeling.

De vijf HoPe thema's zijn: onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening, economische ontwikkeling en bosbouw.
Projecten worden opgestart en uitgevoerd vanuit deze thema’s.

Doneer nu

 


Onderwijs

Onderwijs

Doel: Het meer toegankelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van openbaar onderwijs voor kinderen in de rurale gebieden van het departement Cusco.


Voedselvoorziening

Voedselvoorziening

Het programma voor voedselzekerheid en sociaal welzijn is opgestart in 2020 als antwoord op de crisis veroorzaakt door COVID-19. HoPe is zich daarom meer gaan richten op directe ondersteuning. Daarbij worden de uitgangspunten van HoPe niet vergeten, niet incidenteel, maar duurzaam. 


Ondersteuning in beroepsopleidingen

Ondersteuning in beroepsopleidingen

Resultaat: Het belangrijke is dat nagenoeg alle jongeren die afgestudeerd zijn een baan hebben kunnen vinden in de eigen regio of zelfs in de eigen dorpen. Hiermee spelen zij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de eigen streek en gemeenschappen. 


Huiswerkbegeleiding: de Biblioteca Kallpanchis

Huiswerkbegeleiding: de Biblioteca Kallpanchis

Eén van de kinderen (1e klas middelbaar onderwijs) zei: “Nu ik hier mijn huiswerk kan maken krijg ik alleen maar complimenten van de leerkrachten op school”. 


Nazorg brandwonden

Nazorg brandwonden

Juist bij brandwonden is langdurige nazorg zeer belangrijk. Fysiotherapie is noodzakelijk om gekwetste ledematen weer goed te kunnen gebruiken. Het moment van het ongeluk, de pijn en zeker ook de zeer pijnlijke verbandwisselingen veroorzaken vaak psychotraumata, zowel bij de slachtoffers als bij de ouders.


Boombeplanting

Boombeplanting

Bosbouw op grote hoogte heeft veel voordelen. De bossen leveren op den duur hout op dat voor een goede prijs verkocht kan worden. Daarnaast groeien in deze bossen paddenstoelen die zeer voedingsrijk zijn en een goede prijs opleveren op de nabije markten. Bosbouw bevordert ook de opslag van CO2 en regen- en smeltwater. 


Misbruik van en geweld tegen kinderen en vrouwen [afgerond]

Misbruik van en geweld tegen kinderen en vrouwen [afgerond]

Een effectieve en geïntegreerde aanpak door voorlichting, gedragsverandering en dus voor preventie.


Leerlingenhuis, de Alberguë [afgerond]

Leerlingenhuis, de Alberguë [afgerond]

Als de afstand naar school te ver is, is er een veilige plek om te wonen.


Kinder- en jongerenwerk [afgerond]

Kinder- en jongerenwerk [afgerond]

Opgeleide jongeren uit de eigen wijk nemen het kinder- en jongerenwerk zelf ter hand in de eigen wijk.

anbi

...en druk enter
...en druk enter