• doneer aan stichting HoPe

Project onderwijs

Doel
Het meer toegankelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van openbaar onderwijs voor kinderen op het platteland in de regio Cusco.

Wijze waarop
Enerzijds door
* het bouwen of renoveren van scholen (door de jaren heen meer dan 160 scholen)
* het inrichten van meer dan 200 scholen met goed meubilair en ze voorzien van de benodigde leer- en lesmaterialen.
Anderzijds door
* het uitvoeren van verschillende programma’s op gebied van kwaliteitsverbetering.
* het aansturen op een betere samenwerking tussen de scholen onderling binnen de educatieve netwerken, zodat de overgang van het ene schoolniveau naar het andere verbetert. 

Directe samenwerking tussen HoPe en het Peruaanse Ministerie van Onderwijs
Sinds 2019 voert HoPe onderwijsprojecten uit met financiering van het Peruaanse Ministerie van Onderwijs. 
Om in afgelegen berg- en oerwoudgebieden de toegankelijkheid tot het openbaar middelbaar onderwijs te vergroten heeft het ministerie alternatieve onderwijsmodellen voor middelbaar onderwijs opgezet.
Om ervoor te zorgen dat deze modellen goed geïmplementeerd en goed uitgevoerd worden schrijft het ministerie sinds 2019 jaarlijks aanbestedingen uit voor de particuliere sector. Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) voeren de programma’s uit met financiering vanuit de Peruaanse overheid. HoPe is sinds 2019 op nationaal niveau 1 van de 3 NGO’s die voor het ministerie onderwijsprogramma’s uitvoert. 

Status onderwijsprogramma's tot 2023

Ternura
Van 2009-2016 heeft HoPe samen met de overheid een onderwijsprogramma ontwikkeld voor het kleuteronderwijs, aansprekend en kindgericht. Dit programma is ingevoerd in meer dan 3.000 kleuterscholen, waarmee we rond de 60.000 kinderen per jaar bereiken.

Spaans als tweede taal
Sinds 2014 werkt HoPe met lokale leerkrachten en de overheid samen in het onderwijsprogramma Spaans als Tweede Taal. In Peru zijn de gangbare leermethoden afgestemd op Spaanssprekende leerlingen en minder geschikt voor kinderen uit de regio voor wie Quechua de moedertaal isDe ontwikkelde lesmethode, die uitgaat van de eigen cultuur en start vanuit de eigen taal, omvat lesmateriaal en een handleiding voor leerkrachten voor kleuter- basis- en middelbaar onderwijs. Dit project is in een afrondende fase (validatie).

Alberguë
In de inheemse gemeenschap Patacancha heeft HoPe in 2002 een middelbare school opgezet voor kinderen uit negen inheemse gemeenschappen. Kinderen uit afgelegen bergdorpen lopen tot 5 uur door de bergen om op school te komen. Voor deze kinderen heeft HoPe een schoolinternaat opgezet. De financiering hiervan is in juli 2019 overgenomen door de overheid. HoPe beheert het internaat nog steeds. Het Peruaanse Ministerie van Onderwijs heeft de intentie uitgesproken om het aantal internaatscholen uit te breiden om zo het openbaar onderwijs in rurale gebieden verder te verbeteren. 

...en druk enter
...en druk enter