Studiebeurzen voor studenten in het beroepsonderwijs

HoPe verleent studiebeurzen aan leerlingen uit achterstandssituaties om een beroepsopleiding te kunnen volgen.
De regering verstrekt sinds een aantal jaren ook studiebeurzen aan jongeren ten behoeve van een beroepsopleiding. Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen is de selectie zeer streng. Alleen leerlingen die redelijk hoge cijfers op hun rapport hebben kunnen zo’n beurs krijgen. Dat zijn dan vrijwel altijd leerlingen uit de stad, die Spaanstalig zijn opgevoed en veel steun van thuis ontvangen.

Maar ook onder de leerlingen uit achterstandswijken en rurale gebieden, die minder aansluiting bij de Spaanse cultuur hebben, zitten intelligente en talentvolle jongeren. Het lukt hen alleen (nog) niet om te voldoen aan de selectiecriteria voor een overheidsbeurs. Voor deze jongeren stelt HoPe studiebeurzen beschikbaar. HoPe betaalt nooit alles. De gezinnen moeten naar eigen vermogen bijdragen aan de studies van hun kinderen. Sommige jongeren hebben een klein bijbaantje om zo zelf ook een deel van hun studie te kunnen bekostigen.

Eenmaal met een HoPe-beurs toegelaten tot een beroepsopleiding halen zij hun achterstand snel in, aldus Professora Rosa, de directeur van de beroepsopleiding in Urubamba. Zonder ondersteuning van HoPe zouden deze jongeren nooit een beroep hebben kunnen leren.
Per jaar krijgen ongeveer 40 jongeren een studiebijdrage van HoPe. Deze jongeren ontmoeten elkaar regelmatig. Aan de beroepsopleiding van Urubamba hebben zij een vereniging van beursstudenten opgericht. Tijdens hun studie krijgen zij begeleiding van een medewerker van HoPe.

Inmiddels zijn er heel wat jongeren afgestudeerd. Zij werken als automonteur, kapster, landbouwdeskundige, in een administratieve functie bij de gemeente of als leraar op een van de scholen in de Andes. Anderen werken als kok of ober. Enkele jongeren die voor kok hebben gestudeerd, hebben zelfs een eigen restaurant kunnen openen.

Bijspijkercursus
Ondanks de beurzen bleek dat er jongeren zijn die nog een extra impuls nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die nooit de kans hebben gehad om goed Spaans als tweede taal of Engels te leren. HoPe heeft voor deze jongeren bijspijkercursussen in het Spaans en Engels georganiseerd. Dit heeft in veel gevallen geleid tot succes bij het volgen van beroepsonderwijs.

Afgestudeerd1
Studiebeurs1

...en druk enter
...en druk enter