Kinderen- en jongerenwerk

Al lang geleden, in de jaren ’90, heeft HoPe in achterstandswijken en bergdorpen groepen voor kinderen en jongeren opgezet. De kinderen kwamen regelmatig bij elkaar om aan sport en spel te doen of creatief bezig te zijn. Op een vanzelfsprekende manier konden zij tijdens deze bijeenkomsten over hun dagelijkse zorgen praten. 
In de loop van de tijd hebben medewerkers van HoPe de jongeren opgeleid om het kinderen- en jongerenwerk zelf ter hand te nemen. De kinderen van het eerste uur voeren nu programma´s uit in hun wijken of hun dorp, voor een volgende generatie. 


Tegenwoordig zet de gemeente Cusco zich in om jeugdgroepen te ondersteunen. Op enkele plaatsen biedt HoPe nog enige ondersteuning. De betreffende jongeren maken aan het begin van het jaar een programma met een begroting voor dat jaar. Waar nodig krijgt de groep dan een klein budget van HoPe.

Bouwgroep-Villa-Maria
Handwerkles-San-Isidro

...en druk enter
...en druk enter