Kinder- en jongerenwerk

Dit project is afgerond.

Al lang geleden, in de jaren ’90, heeft HoPe in achterstandswijken en bergdorpen groepen voor kinderen en jongeren opgezet. De kinderen kwamen regelmatig bij elkaar om aan sport en spel te doen of creatief bezig te zijn. Op een vanzelfsprekende manier konden zij tijdens deze bijeenkomsten over hun dagelijkse zorgen praten. 
In de loop van de tijd hebben medewerkers van HoPe de jongeren opgeleid om het kinder- en jongerenwerk zelf ter hand te nemen. De kinderen van het eerste uur voeren nu programma's uit in hun wijken of hun dorp, voor een volgende generatie. 


De gemeente Cusco zet zich nu zelf in om jeugdgroepen te ondersteunen.

Bouwgroep-Villa-Maria
Handwerkles-San-Isidro

...en druk enter
...en druk enter