Voedselzekerheid

Achtergrond

Zoals in zoveel landen wereldwijd heeft het coronavirus Peru overvallen. Door de snelheid en omvang van het aantal besmettingen en de enorme impact daarvan op het toch al zwakke zorgstelsel riep de regering medio maart 2020 de noodtoestand uit en ging het land op slot. Het openbare leven kwam abrupt tot stilstand. Van de ene op de andere dag viel de economische bedrijvigheid stil, de scholen werden gesloten en toeristen moesten het land verlaten. Helaas is tot op de dag van vandaag weinig tot niets aan deze situatie veranderd. Ook het vaccineren van de bevolking komt maar heel langzaam op gang.

Programma voedselzekerheid

HoPe werkt sinds 1996 in de inheemse gemeenschappen van de vallei van de Patacancha-rivier in het Andesgebergte, op een hoogte tussen de 3500 en 4000 meter. In 1996 had niet één school volledig basisonderwijs. HoPe heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen uit de gemeenschappen volledig basis- en middelbaar onderwijs kregen. Diverse jongeren die van de middelbare school van HoPe kwamen, kregen een studiebeurs om een beroepsopleiding te volgen.  Een aantal leerlingen heeft de studie voor technicus in de landbouwproductie afgerond. Met deze jongeren heeft HoPe in 2020 een noodprogramma voor voedselzekerheid opgestart. 

Door de pandemie en de lockdown hadden de mensen uit deze gemeenschappen geen bijverdiensten of inkomsten meer, noch hadden ze toegang tot de markten in andere dorpen.  Voor voedsel waren ze dus abrupt op zichzelf aangewezen. In deze extreem arme regio is het klimaat hard en zijn er weinig mogelijkheden voor het verbouwen van voedsel anders dan de van oudsher verbouwde aardappelen en aanverwante gewassen. 

Mede op verzoek van de gemeenschappen heeft HoPe in korte tijd een noodprogramma opgezet, waarin met hulp van HoPe groenten worden verbouwd in de bestaande groentekassen van de scholen. Daarnaast werden families aangemoedigd kassen te bouwen op eigen grond. Gestaag werd het programma verder uitgebouwd. HoPe ondersteunt het programma met technische begeleiding, zaaigoed en materialen. Wat aanvankelijk als noodprogramma is begonnen, is wegens succes verder uitgebouwd tot officieel project in 2021. Zo wordt het bouwen van meer kassen gestimuleerd en ondersteund. Daarnaast kunnen steeds meer gemeenschappen deelnemen.

Aanbod van gevarieerde groenten alleen is echter niet voldoende en daarom voorziet het programma voedselzekerheid ook in:

  • aanbod van verse vis door het kweken van forellen. In een paar gemeenschappen wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. HoPe ondersteunt het project met een ervaren programma-coördinator die alle kennis en kunde in huis heeft om het project goed te laten verlopen. De opbrengst van de kwekerijen is in eerste instantie bedoeld voor het voedselprogramma op de basisscholen in de gemeenschappen.
  • aanbod van proteïnerijk vlees door het opzetten van caviafokkerijen. Caviavlees bevat veel proteïnen en is mede daarom een belangrijke aanvulling op het voedingspatroon van de bewoners van de hooglanden. HoPe ondersteunt hierin door het leveren van verbeterde rassen en met een verantwoord fokprogramma.

De werkzaamheden die voortvloeien uit het project voedselzekerheid bieden het team van HoPe tegelijkertijd de mogelijkheid in een aantal andere behoeften van de inheemse bevolking te voorzien. Daarom worden de onderstaande activiteiten meteen meegenomen.

  • Het aanleggen van groenwallen ter bescherming van de gewassen en woningen. Immers, de hellingen hoog in de bergen zijn kaal er is nauwelijks begroeiing. HoPe levert hiervoor het benodigde plantmateriaal.
  • Het ondersteunen van thuisonderwijs. De scholen zijn sinds het begin van de pandemie (maart 2020) gesloten. Naar verwachting gaan ook dit jaar de scholen niet meer open. De overheid verzorgt onderwijs via televisie, internet en telefoon. Helaas zijn de bergdorpen via deze middelen slecht of helemaal niet bereikbaar. HoPe ondersteunt de kinderen in de bergdorpen bij het thuisonderwijs door het brengen van ‘schooltassen’ met daarin de werkopdrachten die thuis gemaakt moeten worden en ander lesmateriaal zoals pennen, (kleur)potloden, schriften en dergelijke. HoPe ondersteunt bij het printwerk van het huiswerk en de verspreiding van de schoolopgaven. 
  • Het verbeteren van de huisvesting. In deze onherbergzame streken wordt traditioneel gebouwd. De huizen zijn opgetrokken uit stenen met een dak van gras. De leefruimte bestaat uit één vertrek waar gekookt en geslapen wordt. Ventilatie of rookafvoer ontbreekt; het is er donker en bedompt. HoPe ondersteunt bij het aanbrengen van verbeteringen aan bestaande woningen bijvoorbeeld door het bouwen van een keuken en aparte slaapvertrekken voor ouders en kinderen. 
  • Seksuele educatie en psychologische ondersteuning. Van oudsher is de Peruaanse maatschappij patriarchaal ingesteld. Daar komt bij dat de pandemie voor veel bewoners van de bergdorpen ernstige sociale en psychologische problemen teweeggebracht heeft. Mensen hebben financiële problemen en ook het langdurig samen opgesloten zitten brengt veel spanningen met zich mee. Huiselijk geweld en ongewenste zwangerschappen, ook bij zeer jonge meisjes, doen zich helaas voor. HoPe heeft twee psychologen in dienst die de bewoners van de deelnemende berggemeenschappen waar nodig begeleiden. Daarnaast wordt gezorgd voor het creëren van bewustwording door het verstrekken van voorlichting. 

De ondersteuning door HoPe tijdens deze pandemie is meer dan de afgelopen jaren gericht op directe ondersteuning. Daarbij worden de uitgangspunten van HoPe niet vergeten. Stichting HoPe helpt niet incidenteel, maar duurzaam. Zó, dat de mensen in de gemeenschappen in staat zijn op eigen kracht hun leven te leiden en hun ambities te realiseren. De aanpak van de ondersteuning tijdens de pandemie op het gebied van voedsel, leefomgeving, thuisonderwijs, huisvesting, seksuele educatie en psychologische ondersteuning sluit hierbij aan.

2021 05 Whatsapp 52021 05 Whatsapp 7


 

 

 

 

 

 

2021 05 Whatsapp 13

2020 10 Succes in de kassen

...en druk enter
...en druk enter