Voedselzekerheid

Achtergrond

Zoals in zoveel landen wereldwijd heeft het coronavirus Peru overvallen. Door de snelheid en omvang van het aantal besmettingen en de enorme impact daarvan op het toch al zwakke zorgstelsel riep de regering medio maart 2020 de noodtoestand uit en ging het land op slot. Het openbare leven kwam abrupt tot stilstand. De scholen werden gesloten en toeristen moesten het land verlaten. Alleen voor dringend noodzakelijke zaken, zoals boodschappen, de bank of apotheek, mochten mensen nog hun huis uit. Van de ene op de andere dag viel ook alle economische bedrijvigheid stil. 

Aangezien de regio Cusco, inclusief de gelijknamige stad, leeft van het toerisme kwam een heel groot deel van de mensen zonder werk en dus ook zonder inkomsten te zitten. De dagloners werden onevenredig hard getroffen. Zij moeten immers voor werk de straat op. Daarnaast verdienen ze al zo weinig dat ze ook geen financiële reserves hebben. In heel veel huizen wordt honger geleden. Helaas is het de verwachting van vele organisaties waaronder de WHO dat de komende maanden veel meer mensen zullen overlijden aan gebrek aan (goed) voedsel dan aan het Covid-19 virus.

2021 01 Voedselzekerheid 5

2021 01 Voedselzekerheid 6

 

 

 

 

 

Voedselzekerheid 

HoPe werkt sinds 1996 in een streek van elf inheemse gemeenschappen, gelegen tussen de 3.500 en 4.000 meter hoogte in het Andesgebergte. HoPe heeft ervoor gezorgd dat alle dorpen volledig basisonderwijs kregen en op verzoek van de verschillende gemeenschappen heeft HoPe in 2002 de eerste inheemse middelbare school van Peru opgezet. Voor die leerlingen die tot wel vijf uur moeten lopen om op school te komen heeft HoPe een internaat binnen de school opgezet. 

In deze bergdorpen is HoPe i.s.m. de Nederlands/Peruaanse stichting Por Eso! Perú met een programma ter ondersteuning van het zelf verbouwen van groenten gestart. Het programma heeft als doel het zoveel en gevarieerd mogelijk verbouwen van groenten en omvat onder meer: 

  • Uitbreiding van de bestaande vier groentekassen van de middelbare school in Patacancha. 
  • Ouders van leerlingen worden gestimuleerd en begeleid bij het thuis kweken van groenten in kassen. 
  • De activiteiten voor aardappelteelt worden uitgebreid, waarbij HoPe de materialen levert en de gemeenschap zelf de werkzaamheden uitvoert. 
  • Deskundige ondersteuning door afgestudeerde technici in landbouwproductie. Het betreft vier ex-leerlingen van de middelbare school in Patacancha.

Het programma loopt sinds juni 2020 en is heel succesvol. Inmiddels hebben zo’n 500 families op deze manier toegang tot gezonde voeding. Dit aantal groeit nog omdat steeds meer berggemeenschappen zich aansluiten. 

Mochten de scholen in de loop van het jaar toch weer opengaan, dan worden de groenten en aardappelen gebruikt voor het voedselprogramma voor de leerlingen van de school. Wanneer de scholen dicht blijven zullen de groenten voor een schappelijke prijs verkocht worden aan de lokale bevolking. Vóór de quarantaine kochten de bewoners die vooral op de weekmarkt, een dagreis vanuit de gemeenschappen in de bergen. Gedurende de quarantaine was er geen toegang tot de markt. Momenteel is beperkt reizen mogelijk. De mensen hebben echter geen inkomsten meer en daarmee geen geld om producten op de markt te kopen. 

Het ziet ernaar uit dat de scholen dit jaar niet meer opengaan. Het nieuwe schooljaar start op 1 maart 2021. De scholen in deze regio zijn dan allemaal gebaat bij een goed voedselprogramma. Via de overheid krijgen de scholen ‘droge’ producten als granen, blikvoeding en oliën. Aanvulling van verse groenten is van groot belang. Daarom blijft HoPe in ieder geval tot juli 2021 de scholen met dit programma ondersteunen. Via het inbedden van kennis in de lesstof op school en deskundige begeleiding aan steeds meer ouders, heeft het programma een zeer duurzaam karakter. 

Bijkomend voordeel is dat HoPe op deze manier in de bergdorpen actief blijft en ondersteuning kan blijven bieden daar waar het nodig is, zoals bijvoorbeeld bij ondersteuning bij het thuisonderwijs. 

...en druk enter
...en druk enter