Misbruik van – en geweld tegen kinderen en vrouwen

Op alle mogelijke manieren – via het vrouwenwerk en het jongerenwerk, via de Biblioteca en via alle bemoeienissen met het onderwijs – werd voor HoPe zichtbaar dat er veel geweld (ook pesten) is tegen meisjes en vrouwen en dat misbruik op grote schaal plaatsvindt.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat Peru hoog scoort op deze probleemgebieden. Niet zelden raken meisjes van 11 jaar, die geen benul hebben van seksualiteit, zwanger en worden vrouwen mishandeld, terwijl de daders niet worden aangepakt.

HoPe onderzoekt in 2019 wat de beste manier is om daar wat aan te doen. Wellicht biedt de goede relatie van HoPe met het onderwijs en met de ouders van de schoolkinderen aanknopingspunten voor effectieve voorlichting, gedragsverandering en dus voor preventie. Het maatschappelijk werk dat gekoppeld is aan de Biblioteca in Cusco laat zien dat het mogelijk is geweld en misbruik terug te dringen.

Vrouwen 2

...en druk enter
...en druk enter