Misbruik van en geweld tegen kinderen en vrouwen

Vanuit het thema Gezondheidszorg is een programma voor seksuele educatie opgezet. Het eerste project hiervan is afgerond (dat is het project dat hieronder beschreven is). Er wordt in 2023 gewerkt aan de voorbereiding op een vervolgproject.

In 2020 zijn we gestart met het project Seksuele vorming.

In Cusco en omgeving is seksueel geweld een groot probleem. Het team van HoPe wordt voortdurend geconfronteerd met de gevolgen van verkrachtingen en/of ongewenste zwangerschappen. Al jaren vragen wij ons af op welke manier wij kunnen bijdragen aan een oplossing. Hoe stimuleer je gezonde, geweldloze relaties? Hoe voorkom je ongewenste zwangerschappen? Kunnen wij zorgen voor de opvang van jonge moeders (sommigen zijn pas elf jaar oud) en hun kinderen?

We zijn begonnen met een analyse van de bestaande situatie. Wordt het probleem aangepakt door de overheid en andere organisaties? Bestaat er een goede samenwerking tussen instanties? Wat zijn de wensen en meningen van slachtoffers van seksueel geweld? Wat vindt hun familie, de buren, de school, de gemeenschap? Wordt er over gesproken of is het thema taboe?

Met de uitkomsten van het vooronderzoek hebben we ervoor gekozen om een pilot programma te ontwikkelen voor scholen in gemeenschappen waar HoPe bekend en vertrouwd is. Eerder hebben we met deze werkwijze goede resultaten kunnen boeken: klein beginnen en aansluiten op de vraag en behoeften. Als het programma goed loopt kan het op grote schaal gebruikt worden. We menen dat dit een realistische verwachting is. HoPe wordt regelmatig benaderd door scholen van andere regio’s met de vraag of de voorlichting toegevoegd kan worden aan hun lesprogramma’s. Daarnaast bestaat er interesse van lokale afdelingen van het Ministerie van Onderwijs en krijgt HoPe steun en materiaal aangeboden van organisaties die zich ook met deze problematiek bezig houden.

De methode wordt steeds verbeterd met de ervaringen die we gaandeweg opdoen. Dit project is een waardevolle en mooie uitdaging.

...en druk enter
...en druk enter