Geven na leven

Vaak geeft het rust als je op enig moment in je leven laat vastleggen wat er na overlijden met jouw nalatenschap moet gebeuren. Wat laat ik na en aan wie? Als je Stichting HoPe in je testament wilt opnemen bijvoorbeeld met een legaat, dan kan dat alleen als je het door een notaris laat vastleggen in je testament. Na overlijden ontvangen wij dan bericht via de notaris of executeur-testamentair.

...en druk enter
...en druk enter