Projectleider Media-ontwikkeling (bestuurslid/vrijwilliger)

Wil jij graag vrijwilligerswerk doen met betekenis? Wil je je inzetten om de kansen te vergroten van kinderen, families en gemeenschappen in Peru? Ben jij creatief, doortastend en ben je communicatief? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In samenwerking met het leuke en gedreven team van Stichting HoPe Nederland is het jouw uitdaging om de website en sociale media activiteiten te transformeren zodat wij o.a. een jongere doelgroep bereiken.

Achtergrond Stichting HoPe

HoPe staat voor Holanda-Perú en is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die actief is in Peru. HoPe werkt al ruim 30 jaar samen met de armste bevolking van de stad Cusco en in de wijde omgeving daaromheen. HoPe is hoofdzakelijk actief op het gebied van onderwijs, maar daarnaast ook op de thema’s gezondheidszorg, voedselvoorziening en bosbouw. HoPe Peru wordt ondersteund vanuit Nederland door HoPe NL.

HoPe gelooft in duurzame ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent samenwerken met lokale initiatieven en organisaties om op lange termijn hét verschil te maken.

Het is de missie van HoPe om kansen op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling te creëren voor individuen - in het bijzonder kinderen, voor families en voor gemeenschappen.

HoPe doet dit door:

  • Samen met de mensen zelf en met lokale organisaties en overheden projecten uit te voeren die gericht zijn op talentontwikkeling, sociaal-economisch ontwikkeling, participatie, perspectiefverbetering en zelfredzaamheid.
  • (Nood)hulp te leveren door middel van het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid.
Inleiding van het project en profielbeschrijving

Op dit moment is Stichting HoPe actief op sociale media (LinkedIn, Instagram, Facebook en YouTube), heeft ze een website en verstuurt ze zes keer per jaar een nieuwsbrief via e-mail. Het communicatieteam beheert deze media kanalen, maakt de berichtenplanning en voert deze planning uit.

HoPe is een traject gestart om gerichte fondsenwerving op te zetten, meer aandacht te besteden aan ons “heldenteam” in Peru en meer focus aan te brengen op het aanspreken van de jongere doelgroep.

We zijn daarom op zoek naar een projectleider die bovenstaande strategie kan vertalen naar een nieuwe opzet en aanpak voor onze communicatiekanalen. We denken aan het vernieuwen van onze website en een sterke integratie met sociale media kanalen.

We zien een projectmatige aanpak voor ons waarbij jij de projectopzet en het projectplan maakt met ondersteuning van het communicatieteam en het bestuur. En vervolgens coördineer je ook de uitvoering van het project.

We zijn op zoek naar iemand die:

  • HoPe helpt om via een nieuwe website en sociale media aanpak beter aan te sluiten bij o.a. een jongere doelgroep;
  • De regie kan nemen over de vernieuwing van de website;
  • Praktische kennis heeft van tools voor website en media beheer;
  • Ervaring en praktische kennis heeft als projectleider;
  • Communicatief is en in een team kan werken;
  • Creatieve ideeën kan inbrengen.
Tijdsinvestering

We verwachten een doorlooptijd van zes maanden tot één jaar voor dit project en een gemiddelde tijdsbesteding van vier uur per week, in te delen naar eigen inzicht.

Inbedding in het team

Het kernteam van HoPe NL bestaat momenteel uit vijf bestuursleden (voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris Peru en commissaris vrijwilligersactiviteiten) en drie coördinatoren (communicatie, sociale media en vrijwilligers). Daarnaast werken we nauw samen met het team in Peru (een team van ongeveer 10 professionals werkzaam in Peru) en met onze actieve vrijwilligers.

Als projectleider werk je binnen het communicatieteam en rapporteer je aan het bestuur.

Contact

Geïnteresseerd? Stuur een korte CV en motivatie naar Jelle ten Hoeve of neem contact op voor meer informatie (mag ook telefonisch: 06 18632504).

anbi

...en druk enter
...en druk enter