HoPe ondersteunt bouwprojecten

2017 10 OB Kukuli1Enige jaren geleden heeft HoPe besloten om (voorlopig?) geen bouwprojecten meer uit te voeren. In de afgelopen 20 jaar heeft HoPe 160 scholen gebouwd of gerenoveerd. In die tijd had de overheid daar de gelden niet voor of niet voor over.

Sinds enige jaren hebben de lokale overheden wel de mogelijkheid om te investeren in bouwprojecten. Medezeggenschap van de bewoners zorgt er voor dat de overheid nu zelf scholen bouwt.

Desondanks heeft HoPe in 2017 toch de ondersteuning van twee kleine bouwprojecten geaccepteerd. Het gaat om kleine projecten binnen scholen die HoPe jaren geleden heeft gebouwd.

2017 10 OB Kukuli2De kleuterschool van Villa Maria heeft de laatste jaren zo veel leerlingen gekregen dat het schoolplein erg klein is geworden voor alle kinderen. De naburige school heeft een stukje grond gedoneerd om de speelplaats uit te breiden. De ouders hebben 50% van de kosten bijeen gelegd en HoPe ondersteunt de andere 50%.

 

Ook in Patacancha is het aantal leerlingen sterk gestegen. De ouders hebben een extra klaslokaal gebouwd. Dat wil zeggen: zij hebben de ruwbouw verzorgd. HoPe bouwt het klaslokaal verder af.

2017 10 OB DSC00258  2017 10 OB DSC00312 2017 10 OB DSC00316

2017 10 OB DSC00172

anbi

...en druk enter
...en druk enter