Naschoolse opvang kinderen in achterstandswijken

Doelstelling project
Kinderen in achterstandswijken van het stadsdeel Picchu in Cusco krijgen gelegenheid om onder begeleiding hun schoolwerk te maken en daardoor hun schoolresultaten te verbeteren. Professionele begeleiding vergroot ook hun persoonlijke en sociale ontwikkeling, waardoor zij weerbaarder worden. Een en ander vindt plaats in de Biblioteca Villa Maria.

biblio 1

Looptijd project
Het project wordt jaarlijks uitgevoerd gedurende de maanden maart tot en met december. Deze  periode loopt gelijk aan het schooljaar in Peru.

Achtergronden, probleembeschrijving
Het onderwijssysteem van Peru geldt als het op één na slechtste van Zuid-Amerika (UNESCO). Kinderen krijgen binnen het reguliere onderwijs onvoldoende gelegenheid om zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen. Kinderen uit achterstandswijken hebben daarnaast nog het probleem dat de thuissituatie in de meeste gevallen ook niet een positieve stimulans vormt voor persoonlijke en sociale ontwikkeling. De achterstandswijken in Cusco kennen veel armoede, huiselijk geweld, alcoholisme en delinquentie. Kinderen worden bijvoorbeeld van huis uit nauwelijks gestimuleerd in het maken van hun huiswerk. Veelal wonen grote gezinnen in kleine huisjes of zelfs in één enkele kamer. Sommige kinderen moeten op de rand van hun bed hun huiswerk maken, anderen zelfs op de grond of buiten op het erf. De ouders zijn zelf in veel gevallen ongeletterd, de meesten hebben hooguit een paar jaar basisonderwijs gevolgd. Van de ouders valt daarom niet veel ondersteuning te verwachten. Vaak worden kinderen zelfs verplicht om thuis in het huishouden te helpen of buitenshuis te werken om zodoende een extra cent voor het familiebudget te verdienen.

Thuis beschikken de kinderen niet over naslagwerk of over computers met internet. En dat terwijl internet ook in Peru steeds meer integreert in het onderwijs. Kinderen krijgen steeds vaker huiswerk op waarbij zij gegevens moeten opzoeken via het internet. Al met al hebben de kinderen in de achterstandswijken zeer geringe mogelijkheden om hun schoolwerk / studie goed te doen.

biblio 3

Buitenschoolse opvang Villa Maria
In 2005 hebben de jongeren van de achterstandswijk Villa Maria een plan ingediend om van maandag tot en met vrijdag in het gemeenschapshuis een naschoolse opvang te verzorgen. Onder de naam “Bibliotheek Villa Maria” hebben zij een plan ingediend voor een programma waarbinnen kinderen uit de eigen en omliggende wijken ’s middags na schooltijd hun huiswerk kunnen maken. De bibliotheek zou daarvoor moeten beschikken over:

  • Naslagwerk
  • Werkmateriaal zoals potloden, pennen, kleurpotloden etc.
  • Huiswerkbegeleiders
  • Computers met internet

Stichting HoPe heeft het voorstel geaccepteerd en in november 2005 ging het programma voor buitenschoolse opvang van start. De wijk Villa Maria stelde haar gemeenschapshuis ter beschikking van het programma. In het gemeenschapshuis van Villa Maria werden ruimtes ingericht met tafels en stoelen, kasten voor de materialen en boeken en met computers.

HoPe stelde drie ervaren leerkrachten aan om de kinderen te ondersteunen bij het maken van hun huiswerk.

Het programma was vanaf het begin een groot succes, dagelijks komen tussen de 60 en 70 kinderen naar het gemeenschapshuis om alleen of met begeleiding hun huiswerk te maken.

Kinderen komen met heel veel enthousiasme naar de bibliotheek. Zijzelf en ook hun ouders geven aan dat de schoolprestaties duidelijk beter zijn nu de kinderen de gelegenheid hebben hier hun huiswerk te maken. Eén van de kinderen (1e klas middelbaar onderwijs) zei: “Nu ik hier mijn huiswerk kan maken krijg ik alleen maar complimenten van de leerkrachten op school”.

biblio 5

Ouderparticipatie
De ouders worden af en toe uitgenodigd om hen te laten zien wat de ‘bibliotheek’ precies inhoudt en wat de kinderen er doen. Ouders moeten ook de schoolcijfers van de kinderen ter beschikking stellen zodat de medewerkers van de bibliotheek de schoolprestaties van de kinderen kunnen volgen. Een psychologe geeft regelmatig korte cursussen aan de ouders met het doel de opvoeding van de kinderen thuis positief te beïnvloeden.

biblio 2

Schoolprestaties

De schoolprestaties van de kinderen die de bibliotheek bezoeken worden door de coördinator van het programma  bijgehouden. Het is gebleken dat kinderen die de bibliotheek regelmatig bezoeken grote vorderingen maken in hun schoolprestaties. In sommige gevallen bezoekt de coördinator van de bibliotheek de scholen van de kinderen om te overleggen met de leerkrachten.

biblio 6

Leeszaal

In 2017 heeft HoPe een leeszaal aan de bibliotheek toegevoegd. Begrijpend lezen is een groot probleem binnen het onderwijs in Peru, kinderen begrijpen de teksten die zij lezen niet of nauwelijks. Kinderen (en ook jongeren en volwassenen) in Peru lezen niet of nauwelijks.   

Binnen de leeszaal kunnen kinderen op hun gemak een boek lezen. Hen wordt nadien gevraagd wat zij gelezen hebben, waar het verhaal over ging, wie de hoofdpersonen van het verhaal zijn, waar het zich afspeelt etc. Ook worden kinderen dikwijls gestimuleerd, individueel of in een groepje zelf een vervolg of een einde aan een verhaal te maken.

Het programma is een groot succes, kinderen maken met heel veel plezier gebruik van de leeszaal. Voor de leeszaal heeft HoPe een gespecialiseerde docente aangetrokken.

Begroting Naschoolse opvang Villa Maria 2018:
begroting naschoolse

Eenmalige gift

Eenmalige gift

Steun het werk van HoPe door het overmaken van een bedrag naar keuze via onze donatieknop of maak jouw bijdrage over naar NL 69 RABO 0300 2760 87 t.n.v. Stichting HoPe Nederland. Vermeld een eventuele specifieke bestemming in het veld ‘opmerkingen’.


Periodieke gift

Periodieke gift

Een makkelijke manier om structureel het werk van HoPe te steunen is door middel van een periodieke overschrijving via de bank, waarbij je het bedrag en de frequentie uiteraard zelf bepaalt. Ook kleine bedragen op jaarbasis betekenen een significante bijdrage aan onze projecten.
Het bankrekeningnummer is NL69 RABO 0300276087 t.n.v. Stichting HoPe Nederland


Schenken met belastingvoordeel

Schenken met belastingvoordeel

Wil je periodiek schenken met een overeenkomst, en hiervan optimaal belastingvoordeel genieten, dan kan je een overeenkomst voor vijf jaar of onbepaalde tijd met ons aangaan. Download dan eerst de periodieke schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst, vul deze in en mail het ingevulde en ondertekende formulier naar onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je ontvangt het formulier korte tijd later door ons ondertekend retour, voorzien van de twee kenmerken die van belang zijn bij de belastingaangifte. Alle giften die conform de overeenkomst jaarlijks worden gedaan, zijn volledig fiscaal aftrekbaar. 


Geven na leven

Geven na leven

Er is een mogelijkheid om (een deel van) jouw nalatenschap te bestemmen aan Stichting HoPe. Dat kan alleen als je dat in een testament of andere wilsbeschikking bij een notaris laat vastleggen. Daarover hoef je ons niet te informeren. Op deze manier mochten wij de afgelopen jaren onverwacht al een paar hele mooie bijdragen ontvangen.

anbi

...en druk enter
...en druk enter