De maten van Miss Peru

2018 01 Miss PeruEen ongewoon bericht uit Peru. 

We wisten al dat Peru hoog scoort op het gebied van geweld en misbruik van meisjes en vrouwen. Volgens Marcela Huaita, oud-minister voor vrouwenzaken en kwetsbare bevolkingsgroepen, krijgen 7 op de 10 vrouwen te maken met fysiek geweld door hun partner. De straffeloosheid is schrijnend. In veel gevallen krijgt de dader een lichte of zelfs helemaal geen straf. 

Ook worden meisjes vaak misbruikt. Zij voelen zich nogal eens onveilig, zowel thuis als op straat, in de bus, op school …

Overigens weet iedereen onderhand wel dat het geen typisch Peruaans verschijnsel is. Wereldwijd is er al enige jaren en campagne gaande tegen kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen, wat, zo leerden we, zelfs in de meest gewijde instellingen voorkomt.

Ongeveer gelijk met het op gang komen van de #MeToo beweging organiseerden de Peruaanse vrouwen die voor de nationale schoonheidswedstrijd waren geselecteerd een onverwachte actie bij de Miss Peru verkiezingen. Bij de voorstellingsronde noemden zij niet, zoals gebruikelijk, de maten van hun borsten, benen en billen, maar citeerden zij uit de statistieken van hun land inzake geweld tegen meisjes en vrouwen. Iets daarvan is hier te zien.

Moedig van deze vrouwen om een dergelijke actie te organiseren in een macho-omgeving. Iets van deze “maten van Miss Peru” was natuurlijk ook bij HoPe bekend. In de projecten kwamen de HoPe medewerkers in Cusco en omgeving vaak schrijnende gevallen tegen. 

Het lijkt erop dat er al verschillende organisaties zijn die zich deze problematiek aantrekken en daarvoor projecten hebben lopen. Ook in de onderwijsprojecten die HoPe de komende twee jaar uitvoert is “Relationele- en Seksuele Vorming” een belangrijk onderdeel. We hopen dat dat een beetje helpt. Het team in wordt van tijd tot tijd met zijn neus op de problematiek gedrukt. Als er tijd en geld is zullen we moeten nagaan of er van de kant van HoPe projecten op dit terrein gewenst zijn. 

Wij houden u op de hoogte. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter