HoPe als specialist in het opstellen van schoolwerkplannen

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling geeft driejaarlijks een rapport uit met scores binnen het openbaar (PISA).
Peru scoort al jaren erg laag en bungelt ergens onderaan op de lijst.

2018 06 Schoolplan 1 P1020513

Gedurende decennia hebben verschillende Peruaanse regeringen geen of nauwelijks moeite gedaan om de kwaliteit van het openbaar onderwijs te verbeteren. Sinds het aantreden van de regering van Ollanta Humala in 2011 is hier echter grote verbetering in opgetreden. De regering van Humala zette het openbaar onderwijs bovenaan op de agenda en er werden veel programma’s opgezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De huidige regering zet het programma van Humala voort.
Een van de speerpunten werd het schoolwerkplan. Scholen in Peru zijn al sinds lange tijd verplicht om een schoolwerkplan op te stellen. Kort gezegd moet hierin worden aangegeven wat de beginsituatie is van de kinderen in het bijzonder en de school in het algemeen, waar men naar toe wil werken, hoe dat te gaan doen en hoe dit te monitoren en te evalueren.
Scholen die al een werkplan hadden bleken dat maar al te vaak gekopieerd te hebben van andere scholen, het internet hielp ook, een beetje knippen en een beetje plakken en men had een schoolwerkplan.

Sinds 2018 moeten alle scholen echter een gedegen schoolwerkplan indienen. Groot hiaat is dat niemand weet hoe een dergelijk plan op te stellen. Zelfs de specialisten van het Ministerie van Onderwijs hebben hier geen kaas van gegeten.
HoPe heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het thema en heeft een grote voorsprong op de ambtenaren van het ministerie. HoPe is dan ook door het ministerie gevraagd om in 2018 en 2019 onderwijsspecialisten van het ministerie op te leiden en te begeleiden in het opstellen van de schoolwerkplannen. In verschillende samenstellingen zal HoPe in 2018 tientallen specialisten opleiden en begeleiden. In totaal zullen we meer dan 300 scholen ondersteunen in het opstellen van de werkplannen.
Belangrijk detail is de aansluiting van het kleuter, lager en middelbaar onderwijs, aansluiting die tot op heden niet of nauwelijks plaatsvindt.

2018 06 Schoolplan 2 P1020510

In mei heeft HoPe een workshop georganiseerd voor de eigen mensen van HoPe en een kleine selectie onderwijsspecialisten van het ministerie uit Cusco. Hier hebben ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs uit Lima de laatste ontwikkelingen binnen het programma schoolwerkplannen uiteengezet. De ambtenaren uit Lima zijn degenen die de nieuwe ontwikkelingen voor het ministerie uitwerken. Op deze manier zijn de onderwijsmensen van HoPe geheel up to date. De samenwerking zal op hoog niveau worden voortgezet.

anbi

...en druk enter
...en druk enter