Project voedselzekerheid Tiracancha

Vanwege de hoogte waarop veel dorpen liggen, ruim boven de 4000 meter, zijn de mogelijkheden voor landbouw beperkt. Voedselzekerheid is voor de mensen daar dan ook niet gewaarborgd. Alleen al een slechte aardappeloogst kan leiden tot een jaar waarin de mensen onvoldoende te eten hebben en ondervoed raken.

HoPe heeft via de middelbare school van Tiracancha in dit dorp en in vergelijkbare gemeenschappen, samen met het internationaal aardappelinstituut in Lima, een programma uitgevoerd ter verbetering van de aardappelteelt. De productie is hierdoor sterk verbeterd. In eerste instantie produceerden de bewoners alleen voor de eigen consumptie, maar tegenwoordig kunnen zij zelfs een gedeelte van hun oogst verkopen.
Je blijft niet gezond van aardappelen alleen. Je hebt ook groente nodig. Maar het verbouwen van groente op 4000 meter is niet goed mogelijk zonder hulpmiddelen. Het weer is op die hoogte vaak te schraal en te wisselvallig. Groenteteelt in kassen is dan dé oplossing. Samen met de Nederlandse Stichting Por Eso zijn er door de lagere school groentekassen gecreëerd. De kassen zijn onderdeel van het leerproces op school en geven tegelijk een noodzakelijke aanvulling op het voedsel.
HoPe heeft bij de middelbare school ook twee groentekassen gebouwd. Ook hier zijn zowel het educatieve aspect als de aanvulling op het voedselpakket belangrijk.

Goed voorbeeld doet goed volgen: verschillende leerlingen en ex-leerlingen van de middelbare school hebben nu thuis ook een groentekas waarmee zij het op school geleerde in de praktijk brengen en de variëteit van de voeding voor hun families kunnen uitbreiden.

Van oudsher behoort het vlees van cavia's en konijnen ook tot de basisvoeding van de inheemse Peruaanse bevolking. Met de bevolking van Tiracancha en omgeving heeft HoPe het fokken van deze beesten systematisch ter hand genomen. Om er zeker van te zijn dat er voldoende gras is voor cavia's en konijnen heeft de school uitgebreid geëxperimenteerd met het kweken van diverse grassoorten. De resultaten zijn bemoedigend. De productie van gras is nu verzekerd. Het project te Tiracancha is zo succesvol dat het op andere plaatsen wordt nagevolgd.

Voeding1
Voeding2
Voeding3
Voeding4

anbi

...en druk enter
...en druk enter