Berichten uit Perú

Corruptieschandaal

Sinds vorig jaar, 2017, is de politiek in Peru weer in rep en roer. In dat jaar kwam het corruptie schandaal van de Braziliaanse firma Oderbrecht naar buiten. Oderbrecht is een multinational die in veel Latijns-Amerikaanse landen pijpleidingen en wegen aanlegt. Het bedrijf werd ervan beschuldigd in verschillende landen functionarissen te hebben omgekocht om opdrachten te krijgen.

Betrokkenheid van de president

 

2018 09 4 Pedro Pablo Kuczynski  De toenmalige Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski, kortweg PPK genoemd, bleek in het schandaal verwikkeld. Men ontdekte dat één van de bedrijven waarvan hij   aandeelhouder was diensten had verleend aan de firma Oderbrecht. PPK ontkende iets van doen te hebben met deze activiteiten. Hij voerde aan dat hij weliswaar   aandeelhouder was van het betreffende bedrijf, maar dat hij niet te maken had met de dagelijkse activiteiten. Ondanks deze verdediging besloot het parlement dat de positie   van president van Peru vacant was. Maar omdat de meerderheid van het parlement bestaat uit partijen die oppositioneel staan ten opzichte van de regering, vreesde men   dat Peru zonder president zou komen te zitten. Daarom gaf het parlement zijn steun aan de toenmalige president PPK. Ondertussen werd één van de vorige presidenten,   Alberto Fujimori, al jaren gevangen gehouden wegens corruptie, ontvoering en betrokkenheid bij moord. In december 2017 stelde de regering hem in vrijheid om   humanitaire redenen. Dit leidde opnieuw tot een serie protesten tegen de president Kuczynski. Vervolgens ontdekte men een serie video-opnamen waaruit op te maken valt   dat de oppositie in het parlement het aanblijven van de president had gesteund, onder de voorwaarde dat hij Fujimori vrij zou laten. In deze situatie aangeland besloot PPK   terug te treden als president hoewel hij volhield dat hij onschuldig was. Hij verklaarde dat hij geen obstakel wilde zijn op de weg van de vooruitgang van Perú.

Een nieuw begin?
2018 09 4 Martin VizcarraIn maart 2018 aanvaardde de toenmalige vicepresident Martin Vizcarra het presidentschap. Bij zijn aantreden beloofde hij om voor alles de strijd aan te binden met de corruptie. In juli maakte de Peruaanse pers een aantal geluidsopnamen wereldkundig waarin leden van de rechterlijke macht en parlementsleden met elkaar gunsten vroegen en bespraken. Dit was aanleiding voor de president om een referendum aan te kondigen over het realiseren van veranderingen in de rechterlijke macht en de organisatie van de staat. Enkele van die veranderingen zouden moeten zijn: het verbod op herverkiezing van parlementariërs, het instellen van een anti-corruptie bureau, en een parlement met twee kamers. De regering zou het referendum het liefst dit jaar nog willen houden. De oppositie voelt het meest voor 2019.

 

Enkele problemen van de bevolking
Hoewel de politieke situatie doorgaans de meeste aandacht krijgt in de belangrijkste media, zijn er andere onderwerpen die juist de bevolking die het niet rijk heeft raken. Zo is bloedarmoede een probleem waar alle lagen van de bevolking onder lijden, maar het komt het meest voor onder de meest arme mensen die belangrijke voedingsstoffen niet kunnen krijgen. 
Een ander punt is dat in de winter de mensen in de bergen vaak te maken krijgen met temperaturen van meer dan 15 graden onder 0 zonder dat ze zich ergens kunnen warmen. De mensen lijden dan ook vaak aan ziekten aan hun ademhalingsorganen. Juist de meest zwakke mensen, waaronder vooral veel kinderen, krijgen dan longontsteking.
Het niveau van het onderwijs is een structureel probleem. In mondiale vergelijkingen uitgevoerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling blijkt dat het Peruaanse niveau van onderwijs tot ongeveer het laagste in de wereld moet worden gerekend. De laatste regeringen zijn daaraan veel aandacht gaan besteden. Zij zijn begonnen de onderwijsplannen te verbeteren, vooral ook in de rurale gebieden. In de regio Cusco werkt de regering op dit gebied samen met HoPe. Om verbetering op de mondiale ranking te realiseren is er sowieso nog een lange weg te gaan. 

2018 09 4 marcha peru

anbi

...en druk enter
...en druk enter