Bestuursleden gevraagd voor Stichting Holanda – Peru (HoPe)

logo hopeWie zijn we?
Stichting HoPe is een middelgrote stichting voor ontwikkelingssamenwerking. De Nederlandse afdeling zorgt jaarlijks voor een budget van rond de 120.000 euro waarmee door de Peruaanse afdeling van HoPe ontwikkelingsprojecten worden uitgevoerd. De Nederlandse afdeling bestaat uit   louter vrijwilligers. De onkosten bedragen 2 tot 2,5% van het budget. De overige 97,5% is direct beschikbaar voor projectfinanciering. HoPe Peru is  werkzaam in de arme buurten van Cusco en in de communidades in de wijde omgeving van die stad. HoPe heeft daar onderwijsprogramma’s opgezet en werkt verder aan programma’s op het gebied van voedselvoorziening, welzijn en nazorg van kinderen met ernstige brandwonden. De Nederlander Walter Meekes is medeoprichter van HoPe Peru en nog steeds actief als directeur. Hij heeft een professioneel team van Peruanen om zich heen dat zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden. De medewerkers in Peru worden zo veel mogelijk marktconform betaald. Verder werken er incidenteel voor kortere op langere tijd Europese en Amerikaanse professionals mee op vrijwillige basis. Kenmerkend voor het werk van HoPe is dat alleen projecten worden uitgevoerd waar de bevolking om heeft gevraagd. Van de bevolking en ook van de overheid wordt altijd op een of andere manier participatie in de projecten verlangd.

We weten het.
Alle vrijwilligersorganisaties zitten er mee: Hoe kom je aan goede bestuursleden? Zeker, het is een klus waar je je voor langere tijd structureel aan bindt. Dat heeft als voordeel dat je ook op langere termijn resultaten ziet. En of het veel tijd kost? Hangt dat niet voor minstens een deel ook van jezelf af? Het kost weliswaar wat tijd, maar het brengt je ook in contact met een leuke groep mensen en het geeft veel voldoening om te zien dat onze inzet in Nederland waardevol is voor de mensen van HoPe Peru. Zij kunnen hierdoor hun werk uitvoeren en een belangrijke rol spelen in de persoonlijke ontwikkeling van grote groepen bewoners van het hoogland in Peru.

Hoe zit het bij HoPe NL?
In augustus heeft Chiara Somers haar functie als secretaris en als vrijwilligerscoördinator vanwege haar toenemende werkzaamheden in haar privéleven moeten neerleggen. Het bestuur vindt dat jammer, maar gelukkig heeft Chiara te kennen gegeven als vrijwilliger beschikbaar te blijven. Het bestuur heeft Chiara hartelijk bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. De taken van secretaris liggen inmiddels bij onze penningmeester.

2018 09 6 Bestuurshamer Het bestuur van HoPe NL bestaat idealiter uit zeven personen. Op dit moment zijn we met z’n vieren. Het bestuur staat er gelukkig niet alleen voor. Mieke Weiffenbach, voormalig directeur van HoPe Peru, is onze adviseur. Zij woont de meeste bestuursvergaderingen bij. Er is een groep vrijwilligers die behulpzaam is bij zowel dagelijkse als ad hoc activiteiten. We hebben een contactpersoon die het bestuur veel werk uit handen neemt. Daarnaast zijn er  betrokken vrijwilligers die zich bijvoorbeeld bezig houden met een stukje representatie en met communicatie (nieuwsbrieven, website en sociale media).  Het bestuur is geen gesloten vriendengroep maar we kunnen goed met elkaar overweg. “Nieuwelingen” worden met open armen ontvangen. We zouden er graag 2 of 3 collega’s bij willen hebben. De taakverdeling stellen we in onderling overleg vast. In principe bepaal je zelf hoeveel tijd je in je bestuurslidmaatschap wilt steken en daarover maak je dan afspraken met je collega’s.

2018 09 6 bestuursvergaderingEn dat vergaderen? 
We vergaderen ongeveer eens per zes weken in Utrecht. De laatste tijd vaak op zaterdagochtend om 11.00 uur. De voorzitter zorgt ervoor dat we altijd binnen twee uur klaar zijn. En als er tussendoor wat is dan weten we elkaar altijd via de e-mail te vinden. 

Belangstelling?
Wie er wat voor voelt om mee te helpen met het besturen van HoPe NL kan zich melden bij Maarten Elling via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

anbi

...en druk enter
...en druk enter