De onderwijsprojecten van HoPe 2018

 

HoPe als specialist in het opstellen van schoolwerkplannen.

 

Provincie Paucartambo

Het ministerie van onderwijs heeft aan alle provinciale onderwijsorganen (UGEL) gevraagd om groepen van scholen te vormen met het doel in groepsverband samen te werken om het onderwijs te verbeteren. De provincie Paucartambo heeft meerdere groepen (netwerken) die al wat ervaring hebben in het samenwerken.

De UGEL van Paucartambo heeft daarom aan HoPe gevraagd om, samen met hun onderwijsspecialisten, met een groep te werken aan de verbetering van het onderwijs. Als eerste stap zijn we begonnen met het opstellen van een driejarig schoolwerkplan, een document dat het ministerie elke school verplicht op te stellen. Vanuit het ministerie is er echter nauwelijks tot geen begeleiding bij het opstellen van de werkplannen, simpelweg omdat de kennis zelfs daar niet aanwezig is.

We hebben eerst gewerkt aan een plan voor elke school en daarna één voor groep om de samenwerking een duidelijk doel te geven. Het mooie van dit plan is dat elke school een analyse maakt over zijn functioneren waarbij ook de ouders en leerlingen hun opinie geven. Er wordt gekeken naar hoe de directie werkt, hoe het lesgeven gaat, of er onderwijsvernieuwing is en hoe het met de staat van de school en de materialen is. Hiernaast wordt ook gekeken naar de problematiek van de leerlingen, ouders en de sociale context. Hierna worden de belangrijkste problemen uitgekozen en worden de doelen opgesteld en beschreven in het schoolwerkplan. 

Na hard werken met de schoolteams hebben ze nu de doelen beschreven in hun schoolwerkplan en zijn we aan het helpen bij het schrijven van een schoolwerkplan voor de hele groep, wat hun een mooi inzicht geeft in hun gezamenlijke problematiek en waarbij ze een duidelijk doel in beeld krijgen voor hun samenwerking.

 

Provincie Acomayo

In Acomayo heeft de UGEL gevraagd of we in samenwerking met hun onderwijsspecialisten kunnen zorgen dat elke school in de provincie (110 scholen van kleuter- tot middelbaar onderwijs) een schoolwerkplan opstelt. Een grote maar mooie uitdaging. De directrice heeft ons alle medewerking gegeven en de onderwijsspecialisten werden verantwoordelijk gesteld voor verschillende groepen scholen. We zijn nu op een 80% van de schoolwerkplannen met het doel de 100 % te halen. 

Nog een gebied erbij

Met de UGEL van de provincie Anta zijn we later begonnen en hebben we een doelgroep van 51 scholen met schoolwerkplannen, met de ervaring die we hebben opgedaan in dit werk rekenen we erop dat we dit doel ook halen.

Mooie prestaties

  • Opgeleide onderwijsspecialisten van de UGELs; zij zijn bedreven geraakt in het schrijven van de schoolwerkplan en zijn gemotiveerd het schoolwerkplan als een goed instrument te beschouwen om het onderwijs te verbeteren.
  • Daardoor zullen zij het werk voortzetten met andere scholen.
  • Scholen die gemotiveerd zijn omdat ze een duidelijk beeld van hun problematiek hebben gekregen en duidelijke doelstellingen voor ogen hebben om aan te werken gedurende de komende drie jaren.
  • Ouders en leerlingen die zich gehoord en gezien voelen en zeggenschap hebben gehad in de doelen die opgesteld zijn in het schoolwerkplan.
  • En als laatst maar niet minst belangrijk, een prestatie van hard werk en goede samenwerking in het onderwijsteam van HoPe: Oscar Hilares, Soran Hallasi, Yanett Baca, José Luis Lima en Andrea Cueva.

1

Acomayo: De onderwijsspecialisten van de UGEL krijgen uitleg over de totstandkoming van een schoolwerkplan.

 

2

Paucartambo: Vijf scholen die samen overleggen hoe ze het beste de ouders en leerlingen kunnen betrekken bij het schoolwerkplan.

anbi

...en druk enter
...en druk enter