Goed nieuws uit Cusco: kleuteronderwijs

Regelmatig berichten wij over de onderwijsprojecten van HoPe en over het feit dat de Peruaanse overheid enthousiast is over de inspanningen en de resultaten die worden behaald.
Ook groeit de samenwerking tussen HoPe en de overheid bij de uitbreiding van de projecten en invoering van de ontwikkelde werkwijzen in grotere gebieden.
Dat leidt ertoe dat de projecten leiden tot duurzame verbetering van het onderwijs.

De Dirección Regional de Educación Cusco (Ministerie van Onderwijs afdeling Cusco) heeft laten weten 18.000 soles (€ 4.665,00) te investeren in het drukken van de handleidingen voor het kleuteronderwijs, dit bedrag kunnen we dus aftrekken van de begrote € 20.000 euro voor het drukwerk. Toch weer mooi meegenomen en wat belangrijker is, het geeft aan dat het ministerie belang hecht aan deze uitgave en aan het werk dat daaraan ten grondslag ligt.
In februari zal het ministerie een week lang een cursus verzorgen voor alle kleuterdocenten in heel Cusco (3000 scholen). Deze cursus is, net als de genoemde handleiding, gebaseerd op het onderwijsprogramma Ternura, dat HoPe samen met Plan de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Wij mogen dit als een groot succes beschouwen. Ternura is niet zomaar een aardig project geweest; het krijgt een duurzame follow-up en leeft volop binnen het Ministerie van Onderwijs.

Officiële erkenning

Onlangs kreeg Walter Meekes erkenning voor het werk van HoPe via een onderscheiding met als opschrift:

UGEL Urubamba (Bureau Onderwijs van de regionale overheid)
Uitvoeringsorganisatie nummer 308

Erkenning
van Walter Meekes Helena (zijn doopnaam is Walter Helena Meekes)
President (voorzitter) van het bestuur van Stichting Hope - Holanda Peru
voor zijn verdienste inzake zijn onvoorwaardelijke steun aan de ontwikkeling van het onderwijs in de provincie Urubamba.

Altijd voorwaarts altijd de eersten

Urubamba, december 2018

Walter ziet dit als erkenning voor alle acties en inspanningen van zowel HoPe Peru als HoPe Nederland.

anbi

...en druk enter
...en druk enter