Patacancha op hoger niveau

2019 02 Patacancha1 P1030063Wie het in HoPe-kringen heeft over Patacancha denkt gelijk aan de middelbare school die HoPe heeft opgezet, aan het leerlingenhuis en aan groentekassen. Er waren de laatste jaren wat uitdagingen om het hoge niveau vast te houden, maar met een nieuw schoolteam, gemotiveerde ouders, een coöperatieve overheid en financiële steun vanuit Nederland gaat Fundación HoPe er de komende tijd tegenaan.
HoPe is met de betrokkenen bezig met de uitvoering van een driejarenplan dat loopt van 2018 tot en met 2020. Kernpunt is: de middelbare school weer terugbrengen naar een hoger niveau van onderwijs.

Het plan omvat:

1.  Het opstellen, monitoren en evalueren van het schoolwerkplan en de bijbehorende documenten (jaarplan, intern reglement en  onderwijsprogramma).  Deze activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met de directie, leerkrachten en ouders van de school. 

2.   Actief betrekken van de ouders en dorpsraden bij het opstellen van de werkplannen. Samen met de directrice hebben de leerkrachten en de ouders in 2018 het schoolwerkplan en het onderwijsprogramma voor de komende drie jaar opgesteld. Iedereen was bereid van tijd tot tijd in de avonduren daaraan te werken. Stel je voor: op 4000 meter hoogte, bij schaarse verlichting in de kou, jassen aan, samenwerken aan beter onderwijs voor je kinderen.

3.  Verbeteren van de schoolprestaties van de leerlingen door bijscholing van de leerkrachten.

4.  Invoeren van het programma “Spaans als 2e taal”, wat ook weer om bijscholing van de leraren vraagt.

2019 02 Patacancha computerlokaal 15.  Het opnieuw opzetten van het computerprogramma voor de leerlingen van de school. Het computeronderwijs is eind 2018 opnieuw van start gegaan. Hiervoor heeft HoPe alle computers laten repareren en gebruiksklaar laten maken. Daarnaast heeft HoPe de computers aan laten sluiten op een netwerk.

6.   Het opnieuw opzetten van de productieve vakken waaronder groenteteelt in kassen en caviateelt. Inmiddels zijn drie groentekassen gerestaureerd en/of opnieuw gebouwd en weer in gebruik genomen. Twee kassen zijn bedoeld als leerproject, één kas is exclusief voor de leerlingen van het schoolinternaat; zij verbouwen daar hun groentes voor eigen consumptie.

2019 02 Patacancha 97.   Uitvoering van achterstallig onderhoud aan de gebouwen en op het schoolterrein. Ook deze werkzaamheden zijn in 2018 voor het grootste deel uitgevoerd met behulp van de bevolking.

2019 02 Patacancha 8Op 1 december 2018 hebben HoPe en de school in Patacancha bezoek gehad van het Ministerie van Onderwijs, om precies te zijn van de directeur van de afdeling Schoolinternaten. Het ministerie ziet het schoolinternaat in Patacancha als model voor soortgelijke voorzieningen in andere delen van Peru. Het ministerie gaat het schoolinternaat in Patacancha naar alle waarschijnlijkheid voor een groot deel subsidiëren: een blijk van erkenning en een teken dat de overheid het steeds meer als haar verantwoordelijkheid gaat zien om ook voor de geïsoleerde bergbevolking goed onderwijs te verzorgen.

 

 

 

 

 anbi

...en druk enter
...en druk enter