Studieondersteuning leerlingen Cusco Peru, ondersteund door Share4More

2019 2 Afstuderen 3In 2016 heeft Share4More een aanvraag van Stichting HoPe Nederland goedgekeurd en een bijdrage van € 8.028 gedoneerd ten bate van  de studieondersteuning  van inheemse studenten in Cusco Peru. Het programma werd uitgevoerd in de jaren 2016 – 2018. Het project was ten behoeve van studenten uit inheemse  gemeenschappen waar Quechua de eerste taal is. Spaans is voor de studenten de tweede taal en op verschillende beroepsopleidingen wordt Engels als derde taal  vereist. 
Vanwege hun taalachterstand hadden veel leerlingen uit inheemse dorpen grote problemen met het volgen van de opleiding. Niet zelden werden zij door medestudenten gediscrimineerd vanwege hun gebrekkige beheersing van de Spaanse taal. Engels is weer een stap verder en een volgende drempel voor het volgen of voltooien van een beroepsopleiding. 

In 2018 is HoPe gestopt met de ondersteuning van de bijscholing Spaans. In plaats daarvan heeft HoPe een onderwijsprogramma “Spaans als tweede taal” voor het basis en middelbaar onderwijs ontwikkeld. Doel is om leerlingen van wie de moedertaal een andere is dan het Spaans (in Peru zijn 34 erkende inheemse talen) naast hun eigen taal het Spaans als officiële omgangstaal te leren beheersen.

 

2019 2 Afstuderen 1In 2018 hebben 9 studenten deelgenomen aan de cursussen Engels en hebben vier studenten hun beroepsopleiding af kunnen sluiten. Voor alle vier was de cursus Engels een verplicht vak voor het behalen van hun titel. Alleen dankzij de ondersteuning  van Share4More waren zij in staat om aan deze voorwaarde te voldoen. Allen zijn Share4More zeer erkentelijk voor de ondersteuning die zij voor hun studie hebben gekregen.

 

 

 

 

 

anbi

...en druk enter
...en druk enter