Zonder auto minder HoPe - actie is succesvol afgesloten

Na de diefstal van onze twee Toyota’s eind 2018 is kort daarna, dankzij snelle actie, een van de auto’s teruggevonden. Maar van de tweede ontbreekt nog steeds elk spoor. Dit belemmert ons ernstig bij het uitvoeren van onze dagelijkse werkzaamheden. Vandaar deze dringende oproep om uw hulp!

Stichting HoPe (Holanda Peru) werkt sinds 1991 samen met de bevolking van de Andes aan het terugdringen van armoede, aan goed onderwijs en gezondheidszorg. Een belangrijke pijler is onderwijs, een onmisbare voorwaarde om een eerlijke kans te krijgen, zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

In de afgelopen jaren heeft HoPe meer dan 160 scholen gebouwd en ingericht, veelal op moeilijk bereikbare locaties hoog in de Andes (4000 m en hoger), in de provincie Cusco, een gebied 2x zo groot als Nederland. Dankzij het onderwijsprogramma van HoPe hebben tienduizenden kinderen goed onderwijs gekregen en krijgen nog eens tienduizenden dat op dit moment.

Zonder een tweede auto komt de uitvoering van het onderwijsprogramma, het onderhoud aan en het contact met de scholen, en daarmee onze zorg aan de inheemse, indiaanse leerlingen ernstig in gevaar.

2019 03 ToyotaDoor de ligging van ons werkgebied (afgelegen, grote hoogte), de slechte staat van de wegen in deze gebieden en het intensieve gebruik (transport van materialen), moet de auto aan nogal wat eisen voldoen. Met als gevolg dat we genoodzaakt zijn tot de aanschaf van een pick up. Natuurlijk zou een nieuwe auto ideaal zijn, maar we schrikken ervoor terug een dergelijk hoog bedrag te vragen.

Daarom gaan we voor een goede tweedehandse, waarvoor toch nog een investering van €20.000,- nodig is!

2019 03 Toyota Walter met kinderen

 

 
Actie succesvol afgesloten

Er is op 28 maart 2019 een speciale donatie-actie gestart, met als doel om €20.000,00 euro op te halen. Deze actie heeft in twee maanden tijd €18.847,50 opgeleverd.

Zoals Walter Meekes hier vanuit Peru tussentijds toelicht geheeft zijn we heel blij met dit resultaat. 

Omdat op het moment dat de actie voor de auto van start was gegaan niet duidelijk was of de benodigde fondsen gehaald zouden worden, bood Wilde Ganzen de mogelijkheid om die onzekerheid te ondervangen door het ingezamelde bedrag aan te vullen. Dit deed Wilde Ganzen in combinatie met een bijdrage aan een ander project van Stichting HoPe. Van dit aanbod hebben wij natuurlijk graag gebruik gemaakt. Dit betekent dat wij de actie voor de auto nu afsluiten.
We gaan ons nu weer volop richten op de fondsenwerving voor onze lopende projecten en ook voor nieuwe projecten die in voorbereiding zijn.
Mede namens het de leerlingen van de HoPe-scholen, het team in Peru en onze vrijwilligers nogmaals onze dank aan allen die op welke manier dan ook hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat!

Bestuur Stichting HoPe Nederland

anbi

...en druk enter
...en druk enter