Nieuwe voorzitter gezocht

Sinds begin 2013 zat ik, Maarten Elling, op de voorzittersstoel van HoPe NL. Ik vind het nu tijd het voorzitterschap over te dragen aan een opvolger of opvolgster. Voorlopig zal Mieke Weiffenbach deze rol ad interim op zich nemen. Mieke heeft in het recente verleden ad interim een jaar lang leidinggegeven aan het team in Cusco. Zij weet dus waar het bij HoPe over gaat. Zij heeft niet de ambitie om langdurig HoPe NL te coördineren. We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Iedereen zal zijn eigen stijl van voorzitten hebben. Er zijn echter wel aan aantal elementen te noemen die behoren tot het profiel van een HoPe voorzitter.

De voorzitter van HoPe coördineert de activiteiten van het bestuur. Daarbij is zij/hij zich ervan bewust dat het een organisatie is van gemotiveerde vrijwilligers met verschillende achtergronden. Er is geen sprake van hiërarchische verhoudingen. 

De voorzitter zorgt ervoor dat alle bestuursleden en actieve vrijwilligers volledig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het werkgebied van HoPe Perú. Zij/hij stimuleert de discussie over moderne ontwikkelingssamenwerking in de specifieke Peruaanse context en zoekt samen met het team in Perú permanent naar aanknopingspunten voor projecten die voor de bevolking daar het verschil maken.  

Zij/hij bereidt in samenspraak met de andere bestuursleden de vergaderingen voor en leidt de vergaderingen op zodanige wijze dat ieder aan zijn trekken komt, zonder uit het oog te verliezen dat er uitvoerbare en heldere besluiten moeten worden genomen. 

De voorzitter vertegenwoordigt in principe de stichting naar de buitenwereld, hoewel zij/hij dat niet uitsluitend en alleen doet. Spreiding van verantwoordelijkheden over de bestuursleden en stimulering van betrokkenheid is een permanent aandachtspunt. Met het oog daarop is delegatie van vertegenwoordigende activiteiten naar andere bestuursleden/portefeuillehouders belangrijk. 

Hoewel ik terugtreed als voorzitter, keer ik HoPe zeker niet de rug toe. HoPe heeft me veel gebracht. Het werk heeft me de afgelopen jaren te zeer geboeid en ik heb zoveel van de situatie in Peru geleerd, dat ik onmogelijk de zaak helemaal los kan laten. Het bestuur kan op mij een beroep blijven doen als vrijwilliger. Ook zal ik het niet kunnen laten het werk van HoPe te blijven volgen en er stukjes over te schrijven voor de nieuwsbrieven die HoPe zes maal per jaar uitbrengt. Met veel plezier kijk ik terug op de periode die ik me voor HoPe heb ingezet. Ik wens het bestuur en het team in Cusco veel succes toe. We blijven in contact.

Maarten Elling 

anbi

...en druk enter
...en druk enter