De eerste maanden van 2021

Het schooljaar start weer in maart. Maar het ziet ernaar uit dat het onderwijs voorlopig nog digitaal zal zijn. Het aantal coronainfecties in Cusco neemt toe en de quarantainemaatregelen zijn weer aangescherpt. De ziekenhuizen kunnen niet alle patiënten behandelen. De inwoners van de stad en de omgeving mogen alleen voor het meest noodzakelijke de deur uit. Maar aan die regel kun je je niet houden als je elke dag weer hoe dan ook geld moet verdienen om wat eten te kunnen kopen. Daarnaast worden toeristen weer mondjesmaat toegelaten. Van een effectieve lockdown is geen sprake en de toekomst is onzeker, ook omdat het niet bekend is wanneer het vaccineren kan beginnen.

In deze chaotische situatie neemt de werkdruk voor het team van HoPe alleen maar toe. In andere jaren is de schoolvakantie tussen kerst en maart een betrekkelijk rustige periode voor het team, maar daar is nu geen sprake van geweest. Het broodnodige voedselprogramma vraagt veel aandacht. Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding ervan. Behalve aan de groentekassen, de verbouw van producten en distributie van voedselpakketten, wordt ook gewerkt aan de forellenkwekerij en de caviafokkerijen. De ontwikkeling en activiteiten van het programma tegen seksueel en huiselijk geweld zijn ook in volle gang.

De onderwijsprogramma’s moeten weer klaar en geactualiseerd zijn voor het komend schooljaar. Het voorbereiden van de digitale lessen, de cursussen voor docenten en de verzorging van lesmateriaal voor leerlingen die niet met het internet zijn verbonden - dat moet allemaal geregeld zijn voordat de scholen begin maart weer met de lessen beginnen. Een grote opsteker voor het team was de erkenning van de plaatselijke afdeling van het Ministerie van Onderwijs voor het werk dat in 2020 door HoPe is uitgevoerd op de drie Alternancia scholen die onderdeel zijn van het onderwijsprogramma. De kwaliteit van het onderwijs op deze scholen zou landelijk achteruit zijn gegaan. Alleen op de drie door HoPe begeleide scholen is daar geen sprake van. Alternancia scholen zijn ontwikkeld voor middelbare schoolleerlingen die te ver van de school wonen om er dagelijks naar toe te kunnen gaan. Zij verblijven twee weken achter elkaar op deze scholen en gaan daarna twee weken thuis hun gezinnen helpen met het werk op het land en met het vee. Dit schema wordt het hele schooljaar aangehouden.

2021 03 De eerste maanden 2

2021 03 De eerste maanden 3

anbi

...en druk enter
...en druk enter