Een greep uit het app verkeer tussen Peru en Nederland

Het blijft indrukwekkend te lezen hoeveel activiteiten door het team in Cusco worden bedacht, opgestart, voortgezet en gemonitord. We krijgen via Whatsapp korte berichten met veel foto’s en filmpjes, waarachter verschillende activiteiten schuil gaan.
Laten we er hier ook kort over zijn. We geven gewoon wat berichtjes weer, met dank aan Tineke Griffioen en het Cusco-team.


10 februari

10 februari

Mensen uit het voedselprogramma verkopen hun overtollige groente op de markt in Ollantaytambo – een wat groter stadje ruim een uur rijden vanaf Cusco.


13 februari

13 februari

We ontvingen weer een bericht over kassenbouw, nu in de nederzetting Chaullacocha, met een filmpje waar je ziet dat mensen bij hagel en sneeuw gewoon met z’n allen aan het werk zijn, totdat het weer echt te bar wordt.


17 februari

17 februari

Uiteindelijk kan het werk toch worden voltooid. De stenen muren worden afgedekt met een plastic dak. De zaak is klaar voor waar het eigenlijk om gaat: voedselproductie.


18 februari

18 februari

Een feestje in de gemeenschap Chupani waar blijkens de foto’s gevierd wordt dat er geoogst is. ...


18 februari

18 februari

... Overigens ziet men daar ook iets van de armoedige huisvesting. Dat verhindert niet dat de mensen soms ook iets kunnen vieren.


18 februari (zelfde datum)

18 februari (zelfde datum)

Iets verderop worden ramen en ruiten in een nieuwe school geplaatst. 


21 februari

21 februari

Weer beelden over de bouw van kassen.  ...


21 februari

21 februari

... Daarbij: ook het bereiden en ...


21 februari

21 februari

... verorberen van een warme maaltijd.


23 februari

23 februari

Vergadering met de dorpsraad van Patacancha. Een man van een gemeenschap op vijf uur lopen meldde zich. Hij was een bekende van het voedselprogramma. Hij meldde dat hij met zijn gemeenschap de muren voor een kas had gebouwd. Of HoPe hem nu kon helpen met de dakbedekking. Daar kon natuurlijk niemand nee tegen zeggen. 


24 februari

24 februari

Een werkbezoek naar de mogelijkheden voor het weer in gebruik nemen van een forellenkwekerij. En passant ook even een tochtje in een lekke boot – ja, ja, het leven is vol avonturen – over het meer …


24 februari

24 februari

… wat onder meer uitmondde in een verzoek om ondersteuning bij de vervanging van een stel verrotte steigerpalen die van belang zijn bij de visserij op het meer.


Wordt vervolgd

Wordt vervolgd

anbi

...en druk enter
...en druk enter