Donateurs let op

Mogelijk kunt u bij uw belastingaangifte uw donatie aan HoPe aftrekken.
HoPe is namelijk een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In de desbetreffende rubriek op het belastingformulier moet u als naam van de stichting invullen:
 
STICHTING HOPE NEDERLAND

U kunt ook het RSIN invullen: 8148.45.873.

anbi

...en druk enter
...en druk enter