Jaarverslag 2020 Stichting HoPe Nederland

Stichting HoPe Nederland heeft in 2020 € 111.381 aan donaties en bijdragen ontvangen. Daarvan is € 104.533 direct en rechtstreeks ten goede gekomen van het werk van Fundacion HoPe in Peru, is er in Nederland voor € 3.296 aan kosten gemaakt en is het positieve verschil tussen inkomsten en totale kosten (€ 3.551) gereserveerd voor bijdragen in de komende jaren. De bestedingsratio van de bijdragen is met bijna 94% hoog te noemen. Dit alles is te lezen in ons jaarverslag 2020 dat als subtitel ‘Veerkracht en flexibiliteit’ heeft meegekregen.

In het jaarverslag wordt uitgebreid verantwoording afgelegd, inhoudelijk en financieel, zoals u van onze organisatie mag verwachten. Maar door steun van vormgever Hans Stuart en de prachtige foto’s die het team in Peru ons heeft gestuurd, is het ook een heel prettig leesbaar verslag geworden dat er werkelijk fantastisch uitziet. In het jaarverslag is ook de samenstellingverklaring van accountantskantoor Vanhier opgenomen, waaruit u mag opmaken dat het verslag een getrouwe weergave is van de financiële huishouding van de stichting.

anbi

...en druk enter
...en druk enter