Een uniek magazine

Medio juni dit jaar is de aftrap gegeven voor het jubileum van Stichting HoPe; dertig jaar! Het prachtige fotoboek dat destijds bij het 25-jarig jubileum is gemaakt laat zien hoeveel er in 25 jaar bereikt is. En daarna zijn er alleen maar meer hoofdstukken aan het boek toegevoegd. Hoe zouden we dat nou pakkend in beeld kunnen brengen? Het idee voor een magazine, geheel gewijd aan HoPe, is toen ontstaan. Het idee werd goed ontvangen door Walter, Tineke en het bestuur, dus het avontuur kon beginnen!

Een magazine biedt de mogelijkheid om mensen aan het woord te laten die op een of andere manier verbonden zijn, of waren, met HoPe door de jaren heen. Door een brede invalshoek te kiezen is er ruimte voor alles wat in Peru maar ook in Nederland speelt of speelde. Zo zou het een interessante, mooie mix van verhalen kunnen worden.

En dat hebben we geweten. Het benaderen van alle partijen bleek een behoorlijke klus. Het ontvangen van alle reacties, het overzichtelijk houden van alle ontvangen materiaal en tot slot het redigeren en verwerken daarvan bleek een nog veel grotere uitdaging. Maar met geduld en medewerking van velen is het gelukt. Indrukwekkend hoeveel mooie verhalen, zelf geschreven of via interviews, we hebben ontvangen. Ondertussen waren Andrea en haar man Victor volop bezig met het ontwerp zelf.

En dan komt het moment waarop alles bij elkaar komt. Achteraf bezien is dat toch wel de meest intensieve periode, want inmiddels gaat ook de deadline van de drukker een rol spelen. Maar het is gelukt! Op dit moment wordt het magazine gedrukt. De presentatie van het magazine stond al gepland, maar is uitgesteld i.v.m. de coronamaatregelen. We gaan op zoek naar een alternatief.

Wij zijn heel blij met, en ook een beetje trots op het resultaat.

Naar ons idee doet het magazine recht aan al dat harde werk van HoPe. In de eerste plaats van Walter, Tineke en het team in Peru, maar ook van al die vrijwilligers en partners die HoPe tot op de dag van vandaag een warm hart toedragen. We hopen dat de lezer er veel plezier aan beleeft. Ontzettend bedankt aan iedereen die hun medewerking aan dit avontuur hebben verleend!

Anke, Andrea, Marga en Victor

anbi

...en druk enter
...en druk enter