Hartverwarmende donaties ook in 2021

Prachtige steun voor HoPe in 2021

Ook in het tweede coronajaar hebben veel mensen in Nederland zich het lot van de duidelijk minderbedeelde medeburgers in de hoge Andes in Peru aangetrokken. Door vele prachtige donaties, groot en klein, kregen we ruim € 144.000 overgemaakt. Daarnaast was er een heel speciale eenmalige gift, waar we in ons jaarverslag verder op in zullen gaan.

Door deze bijdragen kon het werk van HoPe Peru, dat een speciaal karakter kreeg in de voedselprojecten, prima doorgaan. U gaat ook daarover uitgebreid lezen in ons jaarverslag.

Opnieuw bleek dat we veel trouwe ‘kleine gevers’ hebben. Mensen die per maand bijvoorbeeld € 5,- overmaken (wat per jaar toch weer € 60 is). Deze trouwe groep (zo’n 100 personen) heeft afgelopen jaar zelfs meer overgemaakt dan in 2020: bijna € 14.000. We willen juist ook deze gevers heel erg hartelijk danken voor hun trouwe steun aan het werk van HoPe. Zonder u zouden activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden.

Ook kennen we een groep donateurs die, door middel van een formulier van de belastingdienst (‘Periodieke gift in geld’), toezegt voor vijf jaar of langer ons jaarlijks te steunen met soms aanzienlijke bedragen. Deze donateurs maken gebruik van een regeling waarbij ook HoPe profiteert van hun belastingvoordeel, een zogeheten ‘win-win situatie’. Dit kan doordat Stichting HoPe Nederland een ANBI-status heeft: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Ook hier zijn we erg blij mee. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan kunt u op ANBIgift.nl via een rekentool kijken welke mogelijkheden er voor u zijn.

Tenslotte kennen we ook enkele fondsen waar we een beroep op kunnen doen voor speciale projecten. Sommige fondsen hebben zich erg coulant getoond en zijn akkoord gegaan met het herbestemmen van hun toegezegde bedragen voor de voedselprojecten. We zijn ze daar zeer erkentelijk voor.

We hebben een punt van zorg en dat zijn de bankkosten. Doordat een aantal activiteiten in Peru vanwege de coronamaatregelen verschoven zijn naar dit jaar, heeft HoPe Peru niet altijd de beschikbare gelden hoeven op te vragen. Hierdoor, en door een grote eenmalige gift, kent Stichting HoPe Nederland een hoger banksaldo dan gebruikelijk. En laat nu net afgelopen jaar de drempel voor betaling van ‘negatieve rente’ dusdanig laag zijn komen te liggen dat wij boven die drempel uitkomen!

Dat betekent dat we de bank extra moeten betalen. En dat doen we met geld dat voor de mensen in Peru bestemd is. Een onverkwikkelijke situatie waarvoor wij aandacht hebben gevraagd zowel bij de bank als bij de koepel van organisaties als de onze, Partin. Tot nu toe zonder resultaat, maar we blijven van mening dat onze overheadkosten zo laag mogelijk moeten zijn zodat de ingezamelde gelden daar terecht komen waar ze het hardst nodig zijn: in Peru.

We zijn dankbaar voor al uw bijdragen, klein en groot en we hopen, nee rekenen op uw steun, ook weer in 2022.

anbi

...en druk enter
...en druk enter