Nieuwe bestuurssamenstelling

Per 3 april is Yahaira Quillo Bendezú benoemd als bestuurslid van HoPe Nederland. Zij is in Cusco geboren en opgegroeid. Daar is ze opgeleid tot lerares. Van jongs af aan is ze zich bewust geweest van de grote tegenstellingen tussen privé- en staatsscholen, tussen het onderwijs in rurale gebieden en in de stad, hoe bevoorrecht sommige kinderen zijn en hoe anderen niet de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Tijdens haar werk als lerares op scholen in rurale gebieden, rond 2000, is ze bekend geraakt met het werk van HoPe. Nadat ze in 2006 in Nederland kwam wonen, bleef het contact met Walter en Tineke en haar interesse voor HoPe bestaan. Maar door de zorg voor haar gezin, het inburgeren en diverse werkzaamheden was er geen tijd om zich al eerder daadwerkelijk in te zetten voor HoPe. Dat gaat nu veranderen. Met haar ervaringen en haar grondige kennis van het werkterrein van HoPe kan ze een belangrijke bijdrage leveren aan het werk van HoPe.

Het bestuur van HoPe bestaat op dit moment uit:
- Mieke Weiffenbach, voorzitter a.i.
- Frans Visser, penningmeester
- Renée Stam, secretaris
- Jelle ten Hoeve, algemeen bestuurslid
- Yahaira Quillo Bendezú, algemeen bestuurslid

2022 04 bestuur

anbi

...en druk enter
...en druk enter