Een greep uit het app verkeer met HoPe Peru: februari - april 2022

In deze rubriek brengen we je op de hoogte van de activiteiten van het HoPe-team dat werkzaam is in Cusco en omgeving. Het is indrukwekkend wat dit team aan werk verzet, dag in dag uit, week in week uit. De energie spat eraf. Als we het hierover met de teamleden hebben, voeren zij vaak aan dat de reacties van de mensen met wie zij werken hen ook veel energie geven. Hier een beeld van de “tijdbesteding van het HoPe-team” vanaf februari. Lees, kijk en oordeel zelf …

9 februari 2022

9 februari 2022

We pakken de draad op bij 9 februari. Op de school van Patacancha is een workshop georganiseerd over verliefdheid, seksualiteit, seks, enzovoorts(!). Er namen ongeveer 35 jongeren deel. De leiding merkt dat er nog veel taboe is. De jongeren krijgen een warme maaltijd voorgezet waarin onder andere groentes uit de kassen zijn verwerkt.
Op dezelfde dag komt het bericht dat er een partij forellen uit de HoPe-kwekerij goed verkocht is en dat er meer dan 50 cavia’s groot genoeg zijn voor de verkoop. HoPe levert op deze manier weer een bijdrage aan de noodzakelijke variatie in het voedsel.


22 februari

22 februari

Op het programma staan bezoeken aan de boomkwekerijen. De psychologen van HoPe, Rosa en Liceht, zijn ook weer op pad om gesprekken te voeren met moeders over huiselijk geweld en wat daartegen te doen is. Ook komen daarbij vragen rond seksualiteit aan de orde. Iedere keer weer blijkt dat de mensen blij zijn met dergelijke ontmoetingen en het materiaal dat daarbij wordt gebruikt. 


22 februari (vervolg)

22 februari (vervolg)

Na afloop is er dan ook tijd voor een ontspannen fotomoment.


24 februari

24 februari

Walter meldt een negatieve covid testuitslag, zodat hij weer gerust op pad kan. 
Tineke bericht over de afsluiting van een bijscholingstraject op de school in Patacancha. Vol trots laten de deelnemers zien wat er is bereikt. 


24 februari (vervolg)

24 februari (vervolg)

Onderweg komt Tineke ook altijd wel bekenden tegen: hier Maria met haar kinderen.

 


27 februari

27 februari

Weer op weg naar de boomkwekerijen die HoPe samen met anderen heeft opgezet.
De boomkwekerij in Chaullacocha geeft aan veel mensen werk. Zo hebben in de afgelopen twee maanden zeker 50 families aardige inkomsten daaruit gehad. De man op de foto is één van de deelnemers aan het project. Hij heeft zojuist zijn salaris ontvangen.


7 maart

7 maart

Al langere tijd heeft het HoPe-team contact met Francisco uit Huacahuasi. Twee jaar geleden is hij van zijn paard gevallen en daarna vele meters meegesleurd. Hij was verlamd geraakt. Toen Tineke hem voor het eerst zag, lag hij al meer dan een jaar op een houten plank waarover een lamavacht was gelegd. Zijn vrouw en kinderen verzorgden hem zo goed als zij konden, maar konden desondanks niet voorkomen dat hij enorme doorligplekken op zijn lichaam kreeg.
Door bemiddeling van HoPe is hij opgenomen in een privékliniek van een katholieke congregatie in Cusco.  Daar is hij aan zijn wonden geopereerd en kreeg hij dagelijks fysiotherapie. HoPe heeft regelmatig contact met hem. Hij gaat goed vooruit en kan weer redelijk blij zijn met zijn leven.


10 - 17 maart

10 - 17 maart

Deze week staat in het teken van de vele workshops seksuele vorming.


10 - 17 maart (vervolg)

10 - 17 maart (vervolg)

Dat leidt tot veel belangstelling, veel nadenken en praten aan de hand van materiaal dat de psychologen Rosa en Liceht meebrengen. Aan het eind is er altijd een moment van verbondenheid dat kan worden vastgelegd in mooie plaatjes. We kunnen er hier slechts enkele laten zien.


21 maart

21 maart

Team HoPe Peru aan het werk om een strategisch beleidsplan voor de komende tijd op te stellen. Want HoPe gaat planmatig te werk. Helaas kon één van de psychologen, Rosa, niet meedoen. Zij was ziek. 


22 maart

22 maart

Door de coronapandemie heeft het reguliere schoolwerk twee jaar lang stil gelegen, met grote schade en achterstand bij de leerlingen tot gevolg. HoPe heeft natuurlijk met kunst en vliegwerk geprobeerd de leerlingen betrokken te houden en de schade te beperken.
Hoe dan ook: half maart werd het begin van het schooljaar gevierd. Bijvoorbeeld in Chaullacocha. De leerlingen krijgen daar forel uit eigen kweek. 
Hopelijk wordt het weer een normaal ononderbroken schooljaar.


23 maart, gezondheidscampagne in Ollantaytambo

23 maart, gezondheidscampagne in Ollantaytambo

In december jl. is in de plaats Urubamba “Vida Wasi” geopend door de president van de republiek: Pedro Castillo. Vida Wasi moet een kinderkankerziekenhuis worden. Het is nog niet af. Wel heeft het al een functie voor de regio. Op 23 maart was er een gezondheidscampagne in Ollantaytambo, waar verschillende specialisten van Vida Wasi aanwezig waren. De gemeente heeft dit georganiseerd en de mensen die kwamen kregen Covid vaccins, oogcontrole, zwangerschapscontrole, controle op HIV, hepatitis en meer. Ook waren er een tandarts, een fysiotherapeut en een psycholoog. 


23 maart (vervolg)

23 maart (vervolg)

HoPe heeft 10 patiënten naar deze gezondheidsmanifestatie begeleid, de meesten uit het dorp Chupani. Zonder deze begeleiding hadden ze geen kans gehad zich na te laten kijken. 


23 maart (nog een vervolg)

23 maart (nog een vervolg)

Een voorbeeld: een vrouw die zes maanden zwanger is, kon zich voor het eerst laten controleren.


25 maart

25 maart

Vergadering van het team voedselzekerheid in Patacancha.


6 april

6 april

Ook de Biblioteca van Kallpanchis is weer open. De eerste maanden van het jaar – in Peru is het dan nog zomervakantie – zijn de deuren opengegaan om de leerlingen wat bij te spijkeren voor het begin van het nieuwe schooljaar. Er was grote belangstelling. Zo’n 60 kinderen stroomden weer toe voor bijscholing en natuurlijk ook om elkaar te ontmoeten en met elkaar spelletjes te spelen.


8 april

8 april

We eindigen dit keer waar we mee begonnen zijn: workshops seksuele vorming.


8 april (vervolg)

8 april (vervolg)

Ditmaal zijn de workshops speciaal georganiseerd voor meisjes in Patacancha over “Ons lichaam en menstruatie”.
Iedereen die de situatie kent weet dat dit soort workshops, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten, gesprekken – geef het de naam die je wilt – zo belangrijk zijn. De meisjes leren hierdoor hun fysieke en mentale veranderingen kennen en leren deze veranderingen meer bewust te hanteren.
Het team is nu bezig met de voorbereiding van dergelijke bijeenkomsten voor jongens. We zijn benieuwd of deze bijeenkomsten ook door de psychologen Liceht en Rosa worden geleid of dat hiervoor geschoolde mannen worden ingezet.


Tot de volgende keer!

Tot de volgende keer!

anbi

...en druk enter
...en druk enter