Veranderingen binnen het bestuur

Tijdens de bestuursvergadering van 4 september j.l. is Jelle ten Hoeve benoemd tot voorzitter van HoPe Nederland. Hij neemt de taak over van Mieke Weiffenbach die de afgelopen twee jaar interim-voorzitter is geweest. Mieke blijft als algemeen bestuurslid en zal onder andere Jelle ondersteunen bij zijn werk.

Jelle is vorig jaar tot het bestuur toegetreden en heeft in rap tempo HoPe Nederland grondig leren kennen. Hij is actief bezig geweest om de werkzaamheden van zowel het bestuur als van de verschillende ondersteunende teams en personen te analyseren. Daarnaast focust hij zich op het team-builden. Onder zijn leiding wordt er momenteel hard gewerkt aan het nieuwe beleidsplan 2023-2027. Zijn positieve inbreng wordt door iedereen gewaardeerd.

Jelle heeft in Delft gestudeerd en is ingenieur bio-informatica. De afgelopen dertien jaar is hij Hoofd Research IT van het Nederlands Kanker Instituut geweest. Momenteel richt hij zich op zijn eigen onderneming en op HoPe natuurlijk …

anbi

...en druk enter
...en druk enter