Kort verslag van de reis naar Cusco

In oktober zijn wij, Jelle ten Hoeve en Mieke Weiffenbach van het bestuur van HoPe Nederland, op werkbezoek in Cusco geweest. Het was fijn en noodzakelijk om na de jaren van de pandemie eindelijk weer rechtstreeks contact te kunnen hebben met het team in Cusco en om de projecten van dichtbij te kunnen zien. Verder is er ook kennisgemaakt met vertegenwoordigers van stichtingen en organisaties waar HoPe Peru nauw mee samenwerkt, zoals lokale afdelingen van het Peruaanse Ministerie van Onderwijs.

De pandemie heeft een stempel gedrukt op de gang van zaken, vooral de onderwijsprojecten van HoPe zijn erdoor geraakt. HoPe heeft alles op alles gezet om het onderwijs door te laten gaan en daarvoor razendsnel online onderwijsprogramma’s opgezet en onderwijsmateriaal uitgedeeld aan kinderen in gebieden zonder internetbereik. Desondanks is er een leerachterstand ontstaan.

We hebben kunnen zien hoe HoPe zich momenteel inzet om die leerachterstand weg te werken, onder andere door een daarvoor speciaal opgezet programma in de Biblioteca Kallpanchis. 

Het team is ook bezig samen met onderwijsspecialisten in Junín en Cerro de Pasco om onderwijsplannen te maken. Deze plannen zijn sinds ruim vijf jaar landelijk verplicht en zorgen voor structuur en overzicht van het werk van de docenten.

We hebben verschillende deelnemers aan het voedselprogramma opgezocht en kunnen constateren wat dit programma heeft betekend tijdens de pandemie. Met steun van HoPe voor de bouw van kassen, de verbouw van groente en de bouw van viskwekerijen, hebben deelnemers het hongerprobleem het hoofd kunnen bieden. 

Het werk van de speltherapeut en de fysiotherapeut in het brandwondencentrum draait ook weer op volle toeren onder begeleiding van een nieuwe arts, die zich met hart en ziel inzet voor de juiste en pijnloze behandeling van de patiënten. 

Verder was het boeiend om het werk van het seksuele educatieprogramma van dichtbij te zien. Het werk met de leerlingen, ouders en docenten wordt met enthousiasme uitgevoerd. Het programma bevindt zich dit jaar in een experimenteel stadium en zal in 2023 een iets andere draai moeten krijgen om aan de wetten en eisen van plaatselijke autoriteiten te voldoen. Dit zal voornamelijk betekenen dat de cursussen voor docenten de volle aandacht moeten krijgen, omdat zij in het nieuwe plan verantwoordelijk zullen zijn voor de scholing van leerlingen en ouders. 

Er is uitgebreid vergaderd met het team en met het volledige bestuur van HoPe Peru. We hebben kunnen constateren dat het werk van HoPe goed georganiseerd is en dat er goede contacten zijn met autoriteiten en overheidsinstanties. We hebben gemerkt dat HoPe grote waardering heeft bij de GEREDU, de afdeling van het Ministerie van Onderwijs in Cusco, en dat daar de vraag bestaat om samen met HoPe verder te werken aan nieuwe en bestaande programma’s. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan methoden om het L2-programma (Spaans als tweede taal) verder te ontwikkelen en op grotere schaal uit te voeren. Dit programma is altijd een belangrijk onderdeel van het werk van HoPe geweest en het is geweldig om te constateren dat de aandacht ervoor alleen maar toeneemt.

Kortom, we keren terug naar Nederland met veel vertrouwen in het werk en de organisatie van HoPe. Wel zullen we meer aandacht moeten gaan besteden aan het fondsenwerven. We kijken nu samen met Wilde Ganzen naar de mogelijkheid om naast de fondsenwerving in Nederland, in Peru zelf meer donateurs te gaan werven.

anbi

...en druk enter
...en druk enter