Verandering binnen het bestuur van HoPe Peru

Vanaf het einde van dit jaar veranderen de taken binnen het bestuur van HoPe Peru. In goed overleg met het huidige volledige bestuur is besloten dat Julio directeur en gerechtelijke vertegenwoordiger van HoPe zal worden. Tineke blijft secretaris en Walter wordt penningmeester. 

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het voorstel van HoPe Nederland en Wilde Ganzen om de vertegenwoordiging en directie bij een Peruaanse medewerker neer te leggen. Dit past bij de huidige mondiale ontwikkelingen, waarbij meer en meer het belang wordt ingezien van lokale in plaats van buitenlandse vertegenwoordiging en directie. 

Tijdens het werkbezoek van Jelle en Mieke in oktober is met het bestuur en met het team over het thema gesproken. Men is het erover eens dat de aanpassingen aansluiten op de maatschappelijke veranderingen en dat Julio de taak van directeur aankan. Julio is zich grondig aan het voorbereiden op zijn nieuwe functie, onder andere door het volgen van cursussen gericht op het directeurschap van goede doelen stichtingen. Julio weet dat hij altijd op onze steun kan rekenen mochten zich problemen voordoen; denk aan extra persoonlijke begeleiding of aan een mediator als er fricties tussen hem en het team ontstaan. Ook staan er de komende jaren regelmatig gesprekken tussen HoPe Peru en HoPe Nederland op het programma. 

Het is een grote verandering om na meer dan dertig jaar Walter niet meer officieel aan het roer van HoPe Peru te zien staan. Gelukkig betekent dit niet dat zijn rol minder zal worden. Walter zal Julio ondersteunen en zich verder richten op andere taken die bepalend zijn voor de continu├»teit van het werk van HoPe, zoals fondsenwerving. 

Wij hebben er vertrouwen in dat Julio zijn nieuwe functie goed zal uitoefenen en wensen hem veel succes! 

anbi

...en druk enter
...en druk enter