Documentaire

Menno J. de Vries heeft aangeboden een HoPe-documentaire te maken. Dit werk is in eerste instantie bedoeld om het verhaal van Stichting HoPe te behouden en tot in de verre toekomst te blijven gebruiken voor fondsenwerving en public relations. Het zal daarnaast gebruikt worden als ondersteunend en faciliterend materiaal voor Stichting HoPe om op zoek te gaan naar bronnen voor de financiering van de pensionering van de oprichters. Daarnaast is de documentaire vooral bedoeld om jonge mensen te inspireren met de levensverhalen en ervaringen van Walter en Tineke. 

De beoogde eindproducten zijn een gemonteerde video met een tijdsduur tussen de 25 en 45 minuten die op YouTube zal worden geplaatst, en een archief aan (niet gemonteerd) materiaal.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Ook heeft één van onze sponsors al een groot bedrag geschonken voor de realisatie van dit project. Meer fondsen zullen nog wel nodig zijn.

Menno de Vries is afgestudeerd in de biomedische wetenschappen. Hij publiceert op opiniepagina’s van landelijke dagbladen en geeft seminars over onderwerpen als ‘wetenschap en geloof’ en persoonlijke ontwikkeling. Het afgelopen jaar is zijn boek Wereldveranderaars uitgekomen met aandacht voor wat we van de persoonlijke ontwikkeling van sommige wereldveranderaars kunnen leren. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter