Veel waardering voor ‘Spaans als Tweede Taal’

Knipsel

In de jaren 2014 tot en met 2016 heeft HoPe het programma Spaans als 2e taal uitgevoerd op de kleuterscholen, basisschool en middelbare school van de inheemse gemeenschap Tiracancha.

Wie had toen gedacht dat al binnen twee jaar leerlingen in staat zouden zijn om op het podium van een grote congreszaal zinnen uit het publiek foutloos in het Spaans om te zetten? 

Het project is een groot succes. De resultaten liegen er niet om. De kinderen leren op de scholen naast hun eigen taal, het Quechua, ook het algemeen gangbare Spaans. Na de nodige training beheersen de kinderen beide talen, zowel op schrift (lezen en schrijven) als verbaal.

Op 12 december 2016 organiseerden UNICEF en het Ministerie van Onderwijs in Cusco een groot onderwijscongres. Er waren onder meer leerkrachten en ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs uitgenodigd. Het congres was bedoeld om de ervaringen van vernieuwende onderwijsprojecten te presenteren. HoPe kreeg de uitnodiging om de resultaten van twee onderwijsprojecten te laten zien. Eén daarvan was Spaans als 2e taal.

Leerkrachten en leerlingen uit Tiracancha presenteerden het project voor een groot publiek. Een leraar vertelde over de inhoud en de resultaten, de leerlingen lieten zien wat het project hen opgeleverd had. Zo kregen twee leerlingen uit de 1e  klas van de basisschool (groep 3 in Nederland) vanuit de zaal zinnen in het Quechua gedicteerd. Zij moesten die op een bord voor het publiek in het Spaans opschrijven. Tot grote verrassing van iedereen deden ze dat foutloos. Weer andere leerlingen hielden voordrachten in het Spaans. Het publiek stond versteld van hun niveau.

Steeds weer blijkt dat het ministerie veel belang hecht aan tweetalig onderwijs maar hiervoor zelf nog geen goed programma heeft. Daardoor is het extra geïnteresseerd in het HoPe-project.

Begin 2017 is het experimentele deel van het programma op de scholen in Tiracancha afgerond. HoPe is bezig het programma systematisch te beschrijven en zo de leermethode voor meer scholen toepasbaar te maken.

De foto’s geven een indruk van het onderwijscongres.

onderw
onderw
onderw
onderw
onderw
onderw
onderw
onderw

anbi

...en druk enter
...en druk enter