Nieuwe website

Wie www.stichtinghope.org oproept treft een geheel vernieuwde website aan. De laatste tijd is daar hard aan gewerkt. Je weet bij dergelijke dingen nooit precies wanneer het moment van online gaan is aangebroken, maar het is nu gelukt.
Het is de verdienste van Anita Hoetmer dat we nu over een meer modern ogende website beschikken. Behalve dat de zaak er nu anders uit ziet is er ook een aanzienlijk financieel voordeel. We kunnen nu zelf de website actueel houden zonder dat dat geld kost. Daarmee besparen we honderden euro’s per jaar, die we natuurlijk weer aan de Peruaanse projecten kunnen besteden.

Anita Hoetmer heeft vele uren besteed aan vormgeving en aan het aanbrengen van veranderingen als er soms bepaalde pagina’s minder mooi oogden dan gedacht. Dat allemaal geheel gratis, “omdat een stukje van haar hart in Peru en bij de Peruanen ligt”.

De komende tijd zal zij andere vrijwilligers van HoPe leren hoe zij de zaak actueel kunnen houden of wijzigingen kunnen aanbrengen. Ook heeft zij aangeboden op de achtergrond aanwezig te blijven om zo nodig in te kunnen springen. Wij zijn Anita heel veel dank verschuldigd.

anbi

...en druk enter
...en druk enter