Team 2017 van HoPe

We zijn niet anders gewend dan vol lof over ons team in Cusco te praten. Die mensen daar die met kennis van de lokale situatie, waar armoede heerst, belangrijke ontwikkelingen op gang brengen. Altijd samen met de bevolking, soms samen met andere NGO’s en aanvankelijk met een sceptisch toekijkende overheid. Zij behaalden resultaten en wisten die zodanig uit te venten dat de overheid belangstellend werd en nu zelfs gevraagd heeft om die resultaten uit hun projecten op grotere schaal te implementeren.

Het HoPe-team beschouwt dit natuurlijk als een groot succes en als een overwinning op de onverschilligheid die de overheden voorheen toonden. Op verschillende niveaus zijn onderhandelingen gestart. Zij gingen daar in met de houding van: “Je kunt wel zeggen dat je implementatie belangrijk vindt, maar wat heeft u, overheid daar dan voor over?” Er zijn al enkele overeenkomsten gesloten en er zijn invoeringstrajecten gestart, op het gebied van de professionalisering van het kleuteronderwijs en met betrekking tot de programma’s “Spaans als tweede taal”. De overheid faciliteert dan bijvoorbeeld het vervoer, kosten van de conferenties en de overnachtingen van de deelnemers. Het HoPe-team zorgt dan voor de invulling en uitvoering van het programma. 

Maar …. wie zijn die mensen van het HoPe-team eigenlijk? Hoe groot is het team en hoe is het samengesteld? We stellen het team aan u voor. Veertien mensen in getal, sommigen werken fulltime, anderen parttime of enkele uren per week. We hebben ze bijna allemaal op de foto gekregen.

Van rechts naar links:

 1. Maria Marlene Suel Quispe – lerares aan de Biblioteca Kallpanchis,
 2. Walter Meekes – directeur,
 3. Mathilde Quibel – stagiaire,
 4. Julio Sotelo Zevallos – administrateur van HoPe / coördinator welzijnsprojecten,
 5. Ana Lucia Apaza Benavente – speltherapeute in het brandwondencentrum van het regionale ziekenhuis,
 6. Irene Gómez Huillca – medewerkster voor het stimuleren van onderwijsprojecten,
 7. Gerónimo Soran Hallasi Noa – onderwijsmedewerker,
 8. Elsa Guillermina Quinteros – fysiotherapeute bij het brandwondencentrum,
 9. Frank Del Pino Duran – technische ondersteuning informatiesysteem,
 10. Tania Libertad Quispe Huanca – lerares aan de Biblioteca Kallpanchis,
 11. Marbelia Auccacusi Quillahuamán – lerares Biblioteca Kallpanchis,
 12. Juan Oscar Hilares Javier – medewerker onderwijs,
 13. Maribel Espinoza Espino – lerares en coördinator Biblioteca Kallpanchis.

Juana Rivera Challco - medewerkster voor het begeleiden van de vrouwengroep van Racchi - Huayllabamba ontbreekt helaas.

Het team doet de hartelijke groeten aan alle donateurs die het werk van HoPe in Peru mogelijk maken.

anbi

...en druk enter
...en druk enter